A Kárpát-medence częstochowai Fekete Mária-másolatai

Arra vállalkoztam, hogy összegyűjtöm a częstochowai Fekete Madonna-kegykép Kárpát-medencei másolatainak fotóit, és bemutatom ezen az oldalon tájegységek szerint csoportosítva, évszázadok szerint felsorolva, elterjedését tekintve megközelítőleg időrendi sorrendben. A kegyképmásolatokat ugyanolyan tisztelet övezi, mint az eredeti kegyképet, hiszen a tisztelet nem a tárgynak szól, hanem a rajta ábrázolt Útmutató Istenanyának, aki nem csak a pálosok patrónája és Lengyelország királynője, hanem - ahogy Juhász Gyula írja A fekete Mária című versében -"feketén is vigaszt derengő Magyarok Asszonya". Kultusza gazdagon kirajzolódik a térképen is.

Míg a korai másolatok "sajátos, ízes átköltései"1 a kegyképnek, addig a modernkori kópiák jobban visszatükrözik az eredeti képet, melyet a 17. századtól bíborba-bársonyba öltöztettek, 1717-ben meg is koronáztak, s 1926-ban rézfoglalatba helyeztek. A 20. századi másolatokon ezek a díszítmények is visszaköszönnek. Az ikonográfiai összehasonlításról és a felhasznált irodalomról a leltárt követően olvashat a kedves érdeklődő.

                         

          XVI. sz.                XVII. sz.            XVIII. sz.              XIX. sz.                XX. sz.               XXI. sz.

A kegykép másolatainak Kárpát-medencei elterjedése tájegységekre és századokra bontva                     (Összesítés eddigi ismereteim alapján)

I. Belső-Magyarország                                                                ( ...     ...   XVI.  XVII.  XVIII.    XIX.  XX.   XXI.  század)                    Össz: 67 db /  51 ma is 

II. Őrvidék (Burgenland, Ausztria)                                            ( ...      ...   ...    XVII.   XVIII.     ...     ...     XXI.  század)                    Össz: 7 db / 6 ma is 

III. Felvidék (Szlovákia)                                                                ( XIV.  ...   ...     XVII.  XVIII.     ...    XX.(?)  ...    század)                    Össz: 13 db / 9 ma is

IV. Kárpátalja (Lengyelország, Ukrajna)                                   ( ...      ...   ...     XVII.  XVIII.(?) ...     ...       ...    század)                    Össz: 2 db / -

 V. Erdély és Bukovina (Románia)                                              ( ...     ...   ...     XVII.  XVIII.     ...     ...       ...    század)                    Össz: 4 db / ma is

VI. Délvidék (Szerbia)                                                                  ( ...     ...   ...     XVII.  XVIII.      ...     ...       ...    század)                    Össz: 2 db / 2 ma is 

VII. Horvátország                                                                         ( ...     ...   ...      ...     XVIII.      ...     XX.(?)  ...    század)                    Össz: 7 db / 5 ma is 

1. Sopronbánfalva: kegytemplom, 2. Pálosveresmart, 3. Sárospatak, 4. Budapest: Egyetemi templom, 5. Márianosztra, 6. Szeged-Alsóváros, 7. Sajólád, 8. Köröm, 9. Jászberény, 10. Pápa, 11. Egervár, 12. Budapest: Egyetemi templom, 13. Vác, 14. Gyalóka, 15. Perkáta, 16. Egerszalók, 17. Budapest: Rókus kápolna, 18. Eger, 19. Miskolc, 20. Bölcske, 21. Mezőtúr, 22. Budapest: Terézvárosi templom, 23. Kisújszállás, 24. Budapest: Központi Papnevelő Intézet, 25. Budapest: Ó-hegyi lengyel templom, 26. Budapest: Sziklatemplom, 27. Pécs, 28. Dunakeszi-Gyártelep, 29. Petőfiszállás-Pálosszentkút, 30. Brennbergbánya, 31. Sopron, 32. Marcali, 33. Nemesdéd, 34. Pincehely, 35. Mád, 36. Balatonboglár (Múzeum), 37. Balatonszemes, 38. Keszthely, 39. Püski, 40. Bajna, 41. Rákoscsaba, 42. Gyermely, 43. Fertőújlak, 44. Felsőpaty, 45. Verőce, 46. Oszkó, 47. Karmacs, 48. Kiskőrös, 49. Kiskunhalas, 50. Budapest: Ó-hegyi lengyel templom, 51. Kapuvár, 52. Zamárdi Üdülőtelep, 53. Budapest: Szilkatemplom, 54. Budapest: Sziklatemplom, 55. Budapest: Karmelita nővérek temploma, 56. Hunya, 57. Budapest: Szent István Bazilika, 58. Sopronbánfalva: egykori kolostor, 59. Budapest: Sziklakolostor, 60. Budapest: Sziklakolostor, 61. Kisboldogasszony (Kleinfrauenhaid, Ausztria), 62. Kismarton (Eisenstadt, Ausztria), 63. Nagymarton (Mattersburg, Ausztria), 64. Nezsider (Neusiedl am See, Ausztria), 65. Lók (Unterfrauenhaid, Ausztria), 66. Városszalónak (Stadtschlaining, Ausztria), 67. Árvanádasd (Trstena, Szlovákia), 68. Nagyszombat: jezsuita kollégium (Trnava, Szlovákia), 69. Nagyszombat: Egyetemi templom (Trnava, Szlovákia), 70. Kassa (Košice, Szlovákia), 71. Rimaszombat (Rimavská Sobota, Szlovákia), 72. Szakolca (Skalica, Szlovákia), 73. Gáboltó (Gaboltov, Szlovákia), 74. Bölgyén (Bedzany, Szlovákia), 75. Betlér (Betliar, Szlovákia), 76. Kisszeben (Sabinov, Szlovákia), 77. Eperjes (Prešov, Szlovákia), 78. Léva (Levice, Szlovákia), 79. Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie, Szlovákia), 80. Munkács (Мукачево [Mukacsevo], Ukrajna), 81. Podvilk (Podwilk, Lengyelország), 82. Szamosújvár (Gherla, Románia), 83. Nagyvárad (Oradea, Románia), 84. Kácsika (Cacica, Románia), 85. Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc, Románia), 86. Szabadka (Суботица / Subotica, Szerbia), 87. Zimony (Земун / Zemun, Szerbia), 88. Sveti Petar u Sumi (Horvátország), 89. Pakrác (Pakrac, Horvátország), 90. Lepoglava (Horvátország), 91. Varasd (Varaždin, Horvátország), 92. Kőrös (Križevci, Horvátország), 93. Kamensko (Károlyváros, Horvátország), 94. Petrinya (Petrinja, Horvátország), 95. Vállus, 96. Pécs (Zsolnay Negyed), 97. Paks, 98. Egyházashetye, 99. Vép, 100. Balatonboglár (tp.), 101. Börcs, 102. Bécs, Kahlenberg, 103. Zamárdi

 

Történeti bevezető

częstochowai Fekete Madonna-kegykép valószínűleg a 14. században készült az itáliai Simone Martini műhelyében, ahonnan 1382-ben ajándékozás útján került a magyar pálosok által alapított Jasna Góra-i kolostor tulajdonába. Ugyanebben az évben, 1382-ben Árvanádasdon (Trstena, Szlovákia) elhelyezték egyik legkorábbi másolatát a Szűz Mária tiszteletére épült templomban, ahonnan 1683-ban litván katonák hadisarcként vittek magukkal Vilnába (Vilnius). Székesegyházuk kápolnájának főoltárán nagy tisztelet övezte egészen a 20. századig, 1930 után azonban nyomaveszett. Talán ez lehetett a kegykép legkorábbi másolata? - veti fel a kérdést Udvarhelyi Nándor a Honismeret 2018/4. számában publikált tanulmányában.2

A Kárpát-medencében két 16. századi másolatát ismerjük. Az egyik a sopronbánfalvi, mely a 16. században került a Szent Wolfgang-kápolnába, majd a 17. században az Angyalok királynéja kegytemplom főoltárára. Csodatévő kegyképmásolatnak tartják, mely elé 1669 óta visznek felajánlásokat. A másik korai másolat a 16 -17. század fordulóján került a pálosveresmarti kolostorba, ahonnan később a gyöngyösi ferencesek birtokába jutott, majd a mátrafürdi templomban helyezték el, végül a Mátra Múzeumban kötött ki.  A II. világháborúban sajnos elkallódott, elpusztult.  

A 17. századi másolatok közül több is régi nemesi családok tiszteletében részesült. II. Rákóczi György felesége, Báthory Zsófia és fia, I. Rákóczi Ferenc a sárospataki várkápolna oltárára a częstochowai Mária-kegykép másolatát helyezte. Báthory Zsófia anyja lengyel származású volt, s maga Zsófia is elzarándokolt Częstochowába. Az általa építtetett kassai jezsuita (ma premontrei) templom oltárára is a Fekete Mária kegyképmásolatát helyeztette. I. Rákóczi Ferenc idején Munkácson a Rákóczi várban is függött egy másolat. A kisboldogasszonyi másolat Esterházy Pál fraknói várából származik (ez látható a bal oldali kis képen). A rimaszombati múzeum üvegre festett képét Korponayné Géczy Julianna festette, kit Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című regényének főalakjaként ismerhetünk. A betléri Andrássy-kastélyban a hitvesi ágy felett függ még ma is egy ovális formájú 18. sz.-i másolata a kegyképnek.

Mivel a pálosok patrónájukként tekintettek a chestochowai kegyképre, elsősorban a pálos kolostortemplomokba jutottak el másolatai. A 17. század végén azonban törökverő szimbólummá vált a kegykép, melynek hatására szélesebb körben is elterjedt tisztelete.  A legismertebb 18. századi magyar másolatot, a márianosztrai pálos kegytemplom főoltárának képét Czestochowában festették 1720 körül, 1728-ban hozatták a templomba. A 20. sz. első felében Magyarországon dolgozó lengyelek terjesztették kultuszát, a II. világháború idején érkező lengyel menekültek is gyakran kegyképük kópiájával köszönték meg a magyar vendégszeretetet. Az utóbbi években kezd újjáéledni a szokás, hogy a magyar templomokba częstochowai festménymásolatot helyezzenek el.

A kegykép a magyar-lengyel barátság szimbóluma is. A lengyelek azért hálásak a magyaroknak, mert a Jasna Góra-i kolostort Márianosztráról érkező magyar pálosok alapították 1382-ben, s a kegykép is valószínűleg magyar királyi ajándék. A magyarok pedig azért hálásak a lengyeleknek, mert nélkülük nem maradt volna fenn az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend, melynek ma Lengyelországban 20 kolostora működik, míg Magyarországon csak négy; a budapesti sziklakolostor, a márianosztrai, a pécsi és a pálosszentkúti kolostor. 2014-ben Erdélybe is visszatért a rend, Hargitafürdőn alapítottak kolostort. Ezen kívül Németországban, Olaszországban, Horvátországban, Fehéroroszországban, Ukrajnában, Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Belgiumban, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Dél-Afrikában, és Kamerunban is élnek pálosok, akiknek száma a lengyelekkel és magyarokkal együtt kb. 400-ra tehető.3

 

KÉPLELTÁR

Vannak még fehér foltok a térképen. Köszönettel fogadom kiegészítő fotóikat az imrik.restaurator@gmail.com emailcímen.

 

I. BELSŐ-MAGYARORSZÁG (...  ...  XVI.  XVII.  XVIII.  XIX.  XX.  XXI. századi elterjedés)

XVI. század - BELSŐ-MAGYARORSZÁG
 
1. Sopronbánfalva, Angyalok Királynéja kegytemplom, főoltáron a 17. sz.-tól. (Korábbi helye a 16. sz.-ban: a sopronbánfalvi Szent Wolfgang-kápolna, a 17. sz.-tól az Angyalok Királynéja kegytemplom, átmeneti helye: a sopronbánfalvi Mária Magdolna plébániatemplom, majd ismét a kegytemplom főoltára) 16. sz.-i csodatévő kegyképmásolat, 1669-től rendszeres felajánlások.
A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/sopronbanfalva/index.html
 
         
 • fotó: Leczovics Zsolt 4                                                                    fotó: Leczovics Zsolt 5                                                            fotó: legifoto.com 6
 
2. Pálosveresmarti kolostor, 16. sz. végén, vagy a 17. sz. elején került oda (Későbbi helyei: gyöngyösi ferences templom és rendház, mátra-füredi templom, gyöngyösi Mátrai Múzeum; írott forrásból ismert, elpusztult vagy elkallódott a II. v.h. idején.), 16. századi kegyképmásolat
 
 
XVII. század - BELSŐ-MAGYARORSZÁG
 
3. Sárospataki vár, kápolna, oltáron a 17. sz.-tól, csodatétele: 1664.02.06. (Báthory Zsófia és I. Rákóczi Ferenc idejéből, írott forrásból ismert: Historia Domus, Annuae: 1664)
 
 
XVIII. század - BELSŐ-MAGYARORSZÁG
 
4. Budapest, egykor pálos Kisboldogasszony-templom, ma egyetemi templom. Rézre karcolt kép az alapkőbe helyezve.  A templomot 1722-ben kezdték el építeni.
 
5. Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya pálos kegytemplom, kegyoltáron 1728/29-től, festette: P. Cyprian Laszkiewicz (Laskivi Cyprián szerepel a forrásokban helytelenül) pálos szerzetes Czestochowában, 1720 k. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/marianosztra/index.html
 
          
 • fotó: Internet 7                                                                                  fotó: bablenam 8                                                                           fotó: Internet 9
 
6. Szeged-Alsóváros, Havi Boldogasszony ferences templom, mellékoltáron 1740-től, festette: Morvay András, 1740. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/szeged/index.html
 
           
 • fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna                                                     fotó: bucsujaras.hu                                                            fotó: bucsujaras.hu
 
7. Sajólád, egykori pálos kolostor, P. Ujhelyi Atanáz cellájának falán 1747-ben, írott forrásból ismert
 
8. Köröm, egykor pálos, ma római katolikus templom, írott forrásból ismert
 
9. Jászberény, Jézus neve ferences templom, írott forrásból ismert
 
10. Pápa, egykor pálos, ma bencés Nagyboldogasszony-templom, főoltáron a 18. sz.-tól
 
          
 •  fotó: Hegyi Gábor 76                                                            fotó: Hegyi Gábor 77                                                                             fotó: Internet  11
 
11. Egervár, Alexandriai Szent Katalin ferences plébániatemplom, főltáron a 18. sz. közepétől
 

          

 • fotó: Joós Attila (2016)                                              fotó: Joós Attila (2016)                                                                         fotó: Joós Attila (2016)
 
12. Budapest, egykor pálos Kisboldogasszony-templom, ma egyetemi templom, főoltáron 1758-tól a rézlemezre festett másolat.
 
               
 • fotó: Imrik Zsófia (2016)                             fotó: Imrik Zsófia (2016)                     fotó: Imrik Zsófia (2016)                   fotó: Imrik Zsófia (2016)
 
13. Vác, Szent Kereszt ferences templom, eredetileg mellékoltáron a 18. sz.-tól, ma a déli mellékhajó 1. és 2. kápolnája közötti átjáró déli falán
 
     
 • fotó: Markolt Sebestyén (2016)                                                                                                  fotó: Internet 12
 
14. Gyalóka, Keresztelő Szent János római katolikus templom, a sekrestyeajtó felett a 18. sz. 2. felétől, kegyképmásolat a 18. sz. 2. feléből
 
           
 • fotó:                                                                                fotó: Budapest, KÖH 78                                                                      fotó: Pintye Dávid 13
 
15. Perkáta, Kisboldogasszony plébániatemplom, mellékoltáron a 18. sz. 2. felétől
 
          
 • fotó: Pethő Mária Anna (2019)                                                           fotó: Internet 14                                                           fotó: Barosi Mihály 15
 
16. Egerszalók, Szűz Mária neve templom, kegyoltáron a 18. sz.-tól. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/egerszalok/index.html
 
        
 • fotó: Lantos M. (1984) 16                                                                                                  fotó: Civertan STUDIO 17
 
17. Budapest, Rókus-kápolna, a mellékoltáron 18. sz.-tól, Ismeretlen magyarországi festő képe a 18. sz. közepéről, (Változat: Máriát és a gyermek Jézust feléjük rózsát nyújtó puttókkal ábrázolja a festő)
 
               
 • fotó: Imrik Zsófia (2016)           fotó: Imrik Zsófia (2016)                            fotó: Imrik Zsófia (2016)                              fotó: Imrik Zsófia (2016)
 
18. Eger Dobó István Vármúzeum, Ismeretlen festő: Trompe l'oeil a czestochowai Szűzanya képével, 18. sz. 2. fele, olaj, fa, 30,3x22,2 cm, lelt. szám 55.454
 
     
 •   fotó: Tüskés Anna (2008) 79                                                                                                   fotó: Internet 18
 
19. Miskolc, Nagyboldogasszony minorita plébánatemplom, egykor a szentélyben a 18. sz. 2. felétől, ma az előtér Lourdes-i barlangjának falán
 
               
 • fotó: Mészáros Erika (2016)                fotó: Mészáros Erika (2018)               fotó: Mészáros Erika (2018)         fotó: dr. Fábián Borbála (2016)
 
20. Bölcske, Szentháromság plébániatemplom, eredetileg mellékoltáron, a 18. sz. 2. feléből való, (a tp.-ot 1796-ban szentelték fel. Jelenleg a mellékoltárra helyezett szobor mögött letakarva.)
 
          
 • Fotó: Madár András (2018)                                                    fotó: Imrik Zsófia (2018)                                                       fotó: Imrik Zsófia (2018)
 
99. Vép, Urunk színeváltozása templom (1762-ben festett kép)
 
          
 • fotó: Pethő Mária Anna (2019)                                       fotó: Pethő Mária Anna (2019)                                                                  fotó: Internet 101
 
 
XIX. század - BELSŐ-MAGYARORSZÁG
 
21. Mezőtúr, Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom, a szentély egyik oszlopán a 19. sz.-tól
 
          
 • fotó:                                                                                                                                         fotó: Internet 82                                      fotó: gejzaza 21
 
22. Budapest, Terézváros, Ávilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom, mellékoltáron a Pollack Mihály által 1828-1835 között tervezett Szent István-oltár menza feletti részén, a Schoefft József által festett Patrona Hungariae oltárkép alatt
 
               
 • fotó: Thaler Tamás (2019)    fotó: Imrik Zsófia (2016)                                                                  fotó: Internet 81          fotó: Imrik Zsófia (2016)

 

95. Vállus, Szent Mihály-templom. A barokk-kori szobor a 19. században (?) kerülhetett a templomba. Korábbi helye nem ismert. A szobrot átfestették. Scheffer Miklós írása a szoborról: http://szentterszentido.blogspot.com/2014/05/a-vallusi-maria-szobor-rejt...

     

 • fotó: Ráczné Páldy Eszter                                 fotó: hörpölin 98

 

XX. század - BELSŐ-MAGYARORSZÁG

23. Kisújszállás, Szűz Mária neve templom. 1915-ben lengyel vasutasok hozták a képet. Elkallódott. 

     

 • fotó: Egy katowice-i könyvtáros tulajdonában lévő fotó 1915-ből, melyen a nagyapja is szerepel        fotó: (a templomról) internet 100

24. Budapest, Központi papnevelő Intézet Papnövelde utcai épületének belső udvarán, Ligeti Lajos: Pálosok kútja (1916), (1935 előtt: VIII. K., Lósy Imre utcában)

          

 • fotó: Göröntsér Vera 22                                                                fotó: Göröntsér Vera  23                                              fotó: Göröntsér Vera 24

 

25. Budapest, Óhegy, lengyel nemzetiségi Mindenkor Segítő Szűz Mária templom, eredetileg az oltáron 1930-tól, ma a mellékoltár felett. Nincs tisztázva, hogy a mai az eredeti-e.

          

 • fotó: Thaler Tamás                                                                                                             fotó: Internet 26                                 fotó: Thaler Tamás

 

26. Budapest, Gellért-hegy, Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom (Lengyelországi ajándék 1934-ből, elveszett a kommunista diktatúra idején)

27. Pécs, Szent Imre pálos templom, a jobboldali mellékhajó végén lévő kis kápolna oltárán 1938-tól. (1934-ben a Magyarországra visszatelepült pálosok hozták ajándékba.)

          

 • fotó: Cholnoky Judit (2016)                                         fotó: Cholnoky Judit (2016)                                                        fotó: Cholnoky Judit (2016)

 

28. Dunakeszi-Gyártelep, Jézus Szíve templom, Mária-oltár. (1934-ből) A Magyarság kultúrcsoportjai kapták ajándékba egy lengyel állomásfőnöktől czestochowai látogatásuk alkalmából, 1934-ben. Először az iskolakápolnában helyezték el, később került a templom Mária-oltárára.

               

 • fotó: Internet 89                                       fotó: Internet 90                                                                 fotó: Internet 91                        fotó: Internet 28

 

29. Petőfiszállás-Pálosszentkút, Szűz Mária születése pálos templom, a főhajó É-i oldalán 1940-től. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/petofiszallas/index.html

          

 • fotó: Matuska Zoltán (2016)                                           fotó: Matuska Zoltán (2016)                                                                        fotó: Internet 87

 

30. Brennbergbánya, Szent Borbála templom, mellékoltár felett, (A kegyképmásolat a II. világháborúban itt menedékre talált lengyelek ajándéka)

          

 • fotó: Holló Hunor (2016)                                                    fotó: Holló Hunor (2016)                                                        fotó: Holló Hunor (2016)

 

31. Sopron, Szent István-templom (A II. világháború idején lengyel hadifoglyok ajándéka)

           

 • fotó: Imrik György                                                  fotó: Internet 29                                                                                    fotó: Leczovics Zsolt 30

 

32. Marcali, Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom (A II. világháború idejéből)

          

 • fotó: Kiss Iván plébános (2016)                                                                                        fotó: Internet 31

 

33. Nemesdéd, Szentháromság templom

     

 • fotó:                                                                                                                                                            fotó: Internet 32

 

34. Pincehely

 • fotó:

 

35. Mád, Szentháromság templom. A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták. Elkallódott.

36. Balatonboglár, Fischl-ház lengyel terme (múzeum), Lengyel menekültek ajándéka 1943-ból. Festője: Stefan Antoni Filipkiewicz. "1943-ban a lengyel gimnázium és líceum közössége és az ott lakó lengyel menekült családok átadták a Czestochowai Fekete Madonna kegykép másolatát Varga Béla plébánosnak. Varga Béla 1947-ben, amikor emigrációba kényszerült, a képet dr. Török Sándor orvos gondjaira bízta, aki 1992-ben visszaszolgáltatta, ezutánkerült a festmény a boglári múzeumba. Ezt a képet is Stefan Antoni Filipkiewicz festette. Szomorú tény, hogy a professzort 1944-ben a Gestapó letartóztatta és 1944. aug. 23-án kivégezték Mauthausen-Gusenben." (Kiss László közlése, 2019.09.05.)

     

 • fotó: Kiss László (2016)                                                                                            fotó: Internet102

 

37. Balatonszemes, Páduai Szent Antal templom, a harangláb északi oldalán. Lengyel menekültek ajándéka 1943-ból. Festője: Stefan Antoni Filipkiewicz (1942/43). "Balatonszemes rk. temploma 1943 tavaszán hálaajándékként lengyel civil menekültektől (köztük Szyszka gróf családjától) kapott egy Czestochowai Fekete Madonna kegyképmásolatot, amit ugyancsak Stefan Antoni Filipkiewicz festett 1942/43 évben. Szemesen kisebb számú lengyel menekült család volt elhelyezve. A képet 1943. május 9-én Angelo Rotta pápai nuncius szentelte fel Balatonszemesen. A kép felkerült az árpád-kori szemesi templom szentélyének déli falára. 1960 körüli kutatási és felújítási munkák során holléte feledésbe merült és csak 2015 tavaszán jutottam nyomára sértetlen állapotban. A képkereten lengyel és magyar nyelvű réztábla felirata:„Hálás köszönettel felajánlják a lengyelek az őszinte vendégbarátságért 1939-1943”. A képet 2015. augsztus 15-én Borza Miklós plébános úr megáldotta és a szemesi rk. templom haranglábának északi oldalán lett elhelyezve." (Kiss László közlése, 2019.09.05.)

    

 • fotó: Kiss László (2017)                              fotó: Kiss László (2014)

 

38. Keszthely (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

39. Püski (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

40. Bajna (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

41. Rákoscsaba (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

42. Gyermely (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

43. Fertőújlak (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

44. Felsőpaty (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

 

45. Verőce, Szent András templom,  A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták. (?)  Állítólag egy 18. századi kép. (?)

 • fotó:

 

46. Oszkó, Szent György-templom, a főhajó É-i oldalán függ. 1942-ben ajánlották fel lengyel internált katonák.

 • fotó:

 

98. Egyházashetye, Id. Szent Jakab apostol templom, a II. v.h. idején itt élő lengyel katonák adománya

     

 • fotó:                                                                                          fotó: Internet105

 

47. Karmacs, Szent Anna plébániatemplom, a szentély falán (1943-ból)

          

 •  fotó: Internet 92                                                                                                              fotó: Internet 94                                       fotó: Internet 33

 

48. Kiskőrös, Szent József katolikus templom, Karol Malczyk lengyel menekült festő falképe (1943), mellékoltár felett

               

 • fotó: Matuska Zoltán (2016)  fotó: Matuska Zoltán (2016)                                                   fotó: Internet 86             fotó: Matuska Zoltán (2016)

 

49. Kiskunhalas, Szent Péter és Pál apostolok templom, Karol Malczyk lengyel menekült festő falképe (1944)

          

 • fotó: Matuska Zoltán (2016)                                      fotó: Matuska Zoltán (2016)                                                fotó: Matuska Zoltán (2016)

 

50. Budapest, Óhegy, lengyel nemzetiségi Mindenkor Segítő Szűz Mária templom, Karol Malczyk freskója az oltár felett: a Czestochowai Szűzanya a lengyel és a magyar címerrel (1947)

          

 •  fotó:  Thaler Tamás                                                                                                           fotó: Internet 34                                    fotó: Thaler Tamás

 

51. Kapuvár, Szent Anna plébániatemplom, (1948-ból)

     

 • fotó: Radó Tamás plébános (2016)             fotó: Imrik György (2016)

 

97. Paks, Jézus Szíve templom, a főhajó első baloldali oszlopán (Lengyelek hálaajándéka 1981-ből)

         

 • fotó: Pethő Mária Anna (2019)                                                                      fotó: Pethő Mária Anna (2019)                                 fotó: Internet99

 

52. Zamárdi Üdülőtelep, Nagyboldogasszony-kápolna, mellékoltáron (Lengyel menekültek ajándéka 1989-ből). Festője: Bohdan Bukowski (1988. febr. Krakkó). "A kép felirata: „Az 1940-1944 években Balatonbogláron működő lengyel gimnázium és líceum nevelői és tanulói hálából Istennek és a magyar testvéreknek e kegyképet Lengyelországból hozták a lengyel menekültek a magyar földre jövetelüknek 50-ik évfordulója alkalmából. 14-15-IX.1989”. (Kiss László közlése, 2019.09.05.)

           

 • fotó: Kubanek László (2016)                                                                           fotó: Internet 88                                    fotó: Kubanek László (2016)

 

100. Balatonboglár, Szent Kereszt felmagasztalás-templom. A templomhajó északi falán. "A templomhajó északi falán levő Czestochowai Fekete Madonna festményt 1989-ben a „Boglárcsikok” az egykori boglári lengyel diákok adták köszönetük jeléül. Felirata: Az „1940-1944 években Balatonbogláron működő lengyel gimnázium és líceum nevelői és tanulói hálából Istennek és a magyar testvéreknek. Magyar földre menekülésük 50. évfordulója alkalmából Lengyelországból hozták a festményt. 14-15-IX.1989” A képet Elzbieta Wyszynska festette 1989-ben Krakkóban." (Kiss László közlése, 2019.09.05.)

     

 • fotó: Kiss László (2017)                                                                                             fotó: Internet103

 

53. Budapest, Gellért-hegy, Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom, a kolostorhoz vezető folyosón, Temesvári R. Vidor festette 1935-ben. De csak később került Bp.-re.

          

 • fotó:  Imrik Zsófia (2018)                             fotó: Imrik Zsófia (2018)                                                                                             fotó: Internet 36

 

54. Budapest, Gellért-hegy, Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom, lengyel kápolna oltárán 1994-től, (Lengyelek ajándékozták a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulóján, 1994. május 15-én), 20. sz.-i kegyképmásolat

          

 • fotó: Imrik Zsófia (2018)                                        fotó: Thaler Tamás 38                                                                                       fotó: Internet 39

 

55. Budapest, Kármelita nővérek temploma (1995-ben ajándékozás útján)

     

 • fotó:

 

XXI. század - BELSŐ-MAGYARORSZÁG

56. Hunya, Szent László-templom, mellékoltáron 2000-től, festette: Witold Bulik festőművész (Az 1999-ben leégett hunyai templom helyére épült új templomba Lengyelországból érkezett 2000. október 20-án)

          

 • fotó: Internet 95                                                                                  fotó: nagyvofely.hu                                                                    fotó: Internet 40                                 

 

96. Pécs, Zsolnay porcelángyár.  Zsolnay Kulturális Negyed, Sikorski-ház. A "Gyugyi-gyűjtemény - A Zsolnay Aranykora" kiállításán 2010 óta. Zsolnay kerámia a korai historizmus korából (1878-1885). 

          

 • fotó: Ráczné Páldy Eszter                           fotó: Ráczné Páldy Eszter                                                                                    fotó: Turista Magazin

 

101. Börcs, Szent Bertalan templom, 2019-től. Festője: Stefan Antoni Filipkiewicz (1942). "A község Varga Béla balatonboglári lengyelmentő plébános szülőfaluja. A börcsi templom 2019. februárban Kollár Jánostól - a korábbi Győr-Sopron megyei nemzetiségi önkormányzat elnökétől- kapott egy Czestochowai Fekete Madonna kegyképmásolatot, köszönetül Varga Béla lengyelmentő önfeláldozó segítségéért. A képet Stefan Antoni Filipkiewicz 1942-ben Budapesten festette, aki a Krakkói Szépművészeti Akadémia professzora volt és Magyarországra menekült. A képet egykor Varga Béla plébános kapta, emigrációja idején a házvezetőnője őrizte és végül Kollár úrhoz jutott." (Kiss László közlése, 2019.09.05.)

     

 • fotó: Kiss László (2018)                                                                                     fotó: Dr. Alexay Zoltán104

 

57. Budapest, Szent István-bazilika, Szent Jobb-kápolna, 2011. "A Czestochowai Madonna hiteles másolata. Lengyelországból hazatérő zarándokok hozták, Hoffmann Rózsa Kulturális államtitkár vette át 2011 júl.1-jén. Első ideiglenes helye az oltár előtt az északi oldalon volt. Második helye a Szent Jobb-kápolnában, a harmadik  helye az oltártól délre levő oldalkapunál kialakított Czestochowai kápolna."  (Kiss László közlése, 2019.09.05.) Véglegesen a Szent Jobb-kápolnában helyezték el 2019-ben, a kápolna felújítását követően.

         

 •  fotó: Imrik Zsófia (2018)                                          fotó: Magyar Kurír (2019) 99                                                                     fotó: Internet 41

 

58. Sopronbánfalva, egykori pálos - karmelita kolostor folyosóján, a Pálos kiállítás része (2011 óta)

        

 • fotó: Schuller Balázs (2018)                                             fotó: Schuller Balázs (2018)                                                                   fotó: Internet 42

 

59. Budapest, Gellért-hegyi pálos sziklakolostor, refektórium. 2014-ben ajándékozás útján került e kolostorba (Nagyházi Galéria és Aukciósház) Ikon a 18. sz. 2. feléből, a Kárpáti régió lengyelek lakta vidékének jelentősebb ikonfestő műhelyében készült

           

 • fotó: Spitzer Fruzsina 43                                                 fotó: Imrik Zsófia (2018)                                                                              fotó: Internet 44

 

60. Budapest, Gellért-hegyi pálos sziklakolostor, iroda. 2015-ben ajándékozás útján került a kolostorba. (Nagyházi Galéria és Aukciósház) Ikon a 18. sz. 2. feléből, a Kárpáti régió lengyelek lakta vidékének jelentősebb ikonfestő műhelyében készült

          

 • fotó: Spitzer Fruzsina  45                               fotó: Imrik Zsófia (2018)                                                                                            fotó: Internet 46
 
 
 
II. ŐRVIDÉK (BURGENLAND, AUSZTRIA), (...  ...  ...  XVII.  XVIII.  ...  ...  XXI.)
 
XVII. század - ŐRVIDÉK
 
61. Kisboldogasszony (Kleinfrauenhaid, Ausztria), Mária mennybevitele kegytemplom, főoltáron a 17. sz.-tól (Esterházy Pál fraknói várából származik), 17. sz.-i kegyképmásolat, (A kegyképen az 1461-es évszám v.sz. az előkép festési dátuma.) A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/kisboldogasszony/index.html
 
                   
 • fotó: bucsujaras.hu                                  fotó: bucsujaras.hu                               fotó: bucsujaras.hu                              fotó: bucsujaras.hu
 
62. Kismarton (Eisenstadt, Ausztria), Szent Mihály arkangyal ferences templom, kegyoltáron a 17. sz.-tól, 17. sz.-i kegyképmásolat. Búcsújáróhely.
 
           
 •  fotó: Internet 71                                                     fotó: Gyimesi Imréné 47                                                                             fotó: Internet 48
 
63. Nagymarton (Mattersburg, Ausztria) Csermely-képolna (Rinnsalkapelle), oltáron a 17. sz.-tól, 17. sz. végi kegyképmásolat. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/nagymarton/index.html
 
      
 • fotó:                                                                             fotó: bucsujaras.hu
 
102. Bécs, Kahlenberg, Szent József-kápolna, Sobieski János fejedelem ajándéka 1683-ban
 
 
 
 
XVIII. század - ŐRVIDÉK
 
64. Nezsider (Neusiedl am See, Ausztria), egykori pálos kolostor, oltáron a 18. sz.-tól, (Írott forrásból ismert: "egy nagyon régi faoltár a Czestochowai Szűz tiszteletére" (DAP I. 227.))
 
65. Lók (Unterfrauenhaid, Ausztria, Mária mennybevétele katolikus plébánia- és búcsújárótemplom, mellékoltáron a 18. sz.-tól, kegyképmásolat 1629-ből, (Változat: Jézus ruhája nem vörös, hanem fehér. Mária és a gyermek nyakán nyakláncok.) A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/lok/index.html
 
          
 • fotó: bucsujaras.hu                                            fotó: bucsujaras.hu                                                                                         fotó: Internet 50

 

XXI. század - ŐRVIDÉK

66. Városszalónak (Stadtschlaining, Ausztria), Szent József római katolikus kegytemplom, (egykor pálos kolostor állt itt), a mostani templomban egy modernkori másolat az orgonakarzat alatt

               

 • fotó: Füzesi Dániel (2018)        fotó: Werner Gobiet 96                                                                  Fotó: Internet 97       fotó: Füzesi Dániel (2018)
 
 
III. FELVIDÉK (SZLOVÁKIA), (XIV.  ...  ...  XVII.  XVIII.  ...  XX.(?)  ...  század)
 
XIV. század - FELVIDÉK
 
67. Árvanádasd (Trstena, Szlovákia), Szűz Mária tiszteletére épült templomban 1382-ben. (Talán ez lehetett az első másolat?) 1683-ban litván hadak hadisarcként elvitték, Vilna (Vilnius) székesegyházába került a kápolna főoltárára 1930-ig, utána nyoma veszett.
 
 
XVII. század - FELVIDÉK
 
68. Nagyszombat (Trnava, Szlovákia), jezsuita kollégium, 1663-tól vagy 1665-től tisztelték tűz, pestis és éhínség ellen a csodatévő kegyképmásolatot. (Írott forrásból ismert: Esterás (Esterházy) Pál: Mennyei korona, Nagyszombat, 1696. p. 792-793)
 
69. Nagyszombat (Trnava, Szlovákia), egykori jezsuita Egyetemi templom, ma Keresztelő Szent János-székesegyház, Czestochowai-kápolna, oltáron a 17. sz.-tól, festője: Stadler Vitus, 1639
 
     
 •  fotó:                                                                               fotó: Internet 52
 
70. Kassa (Kosice, Szlovákia), egykori jezsuita, ma premontrei Szentháromság-templom, mellékoltáron a 17. sz.-tól, (Báthory Zsófia alapította és építtette a templomot, a kegyképmásolat is az ő adománya.
 
      
 • fotó:                                                                 fotó: Lábodi István (2018)
 
 
71. Rimaszombat (Rimavská Sobota, Szlovákia), ma a Gömör-Kishonti Múzeumban, Korponayné Géczy Julianna (1680-1714), a "lőcsei fehér asszony" üvegre festett másolata a 17. sz. végéről.
 
     
 • fotó                                                                                                                                      fotó: Internet 53
 
XVIII. század - FELVIDÉK
 
72. Szakolca (Skalica, Szlovákia), Remete Szent Pál pálos templom, főoltáron a főoltárkép felett a 18. sz.-tól. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/szakolca/index.html
 
           
 • fotó: bucsujaras.hu                                                       fotó: bucsujaras.hu                                fotó: Internet 54
 
 
73. Gáboltó (Gaboltov, Szlovákia), Szent Adalbert kegytemplom, mellékoltáron a 18. sz.-tól. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/gaboltov/index.html
 
                
 • fotó: bucsujaras.hu                      fotó: bucsujaras.hu                                                        fotó: bucsujaras.hu                      fotó: bucsujaras.hu
 
 
74. Bölgyén (Bedzany, Szlovákia), kastély kápolna, oltáron a 18. sz.-tól, kegyképmásolat a 18. sz. 2. feléből
 
          
 • fotó: Budapest, KÖH 80                                                                    fotó: Internet 83                                                                         fotó: Internet 84                                                                     
 
 
75. Betlér (Betliar, Szlovákia), Andrássy-kastély, kegyképmásolat a hitvesi ágy fölött v.sz. a 18. sz.-ból
 
          
 • fotó:                                                                                                fotó: Bolla Travel 55                                                                    fotó: Internet 56

 

76. Kisszeben (Sabinov, Szlovákia), Keresztelő Szent János plébániatemplom, mellékoltáron (vajon mióta?), XVIII. sz.-i másolat. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/kisszeben/index.html

           

 • fotó: bucsujaras.hu                                                         fotó: bucsujaras.hu                                                                                 fotó: Internet 57

 

77. Eperjes (Prešov, Szlovákia), Szent Miklós-plébániatemplom, mellékoltáron (vajon mióta?), XVIII. sz.-i (?) másolat. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/eperjes/index.html

          

 • fotó: Lábodi István (2018)               fotó: Lábodi István (2018)                                                                                        fotó: Lábodi István (2018)

 

XX. század - FELVIDÉK

78. Léva (Levice, Szlovákia) (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

79. Ipolyhídvég (Ipeľské Predmostie, Szlovákia) (?) A II. világháború idején lengyel menekültek ajándékozták.

 
 
 
IV. KÁRPÁTALJA (LENGYELORSZÁG, UKRAJNA) (...  ...  ...  XVII.  XVIII.  ...  ...  ... század))
 
XVII. század - KÁRPÁTALJA
 
80. Munkács (Мукачево, Ukrajna), Rákóczi-vár, a 17. sz.-ban (I. Rákóczi Ferenc idejéből, írott forrásból ismert: Kőrösy György 1688-ban készített leltárából.)
 
XVIII. (?) század - KÁRPÁTALJA
 
81. Podvilk (Podwilk, Lengyelország)Szent Márton-templom (vajon mióta?), Felső-Árva és a történelmi Magyarország legészakibb települése Podvilk. Nagy tisztelet övezte a II. világháborúig, 1945-ben az egyházi iratokkal együtt az akkori szlovák pap elvitte. Helye azóta ismeretlen.
 
 
 
V. ERDÉLY ÉS BUKOVINA (ROMÁNIA), (...  ...  ...  ...  XVIII.  ...  XX.  XXI. század)
 
XVIII. század - ERDÉLY
 
82. Szamosújvár (Gherla, Románia),  XVII. sz. végén épült fatemplom déli mellékoltárán 1731-ben, írott forrás alapján (1731-es vizitáció szerint). A templomot a 18. sz. 2. felében lebontották, a kép sorsa ismeretlen.
 
83. Nagyvárad (Oradea, Románia), egykor pálos, ma premontrei Fájdalmas Szűz templom, a 18. sz.-tól az egyik oltárépítmény felett, ma a szentélyzáródás melletti falon
 
              
 • fotó: Péter I. Zoltán (2016)                  fotó: Péter I. Zoltán (2016)                                     fotó: Internet 85                                 fotó: Internet 58
 
 
XX. század - BUKOVINA

84. Kácsika (Cacica, Bukovina, Románia), Basilica Minoris kegytemplom, oltáron a lengyel sóbányászok által 1904-ben épített tp.-ban, fára festett kegyképmásolat (Korábban: a sztanyiszlói örmény kat. tp. (Stanislawow, Ukrajna)) A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/kacsika/index.html

               

 • fotó: bucsujaras.hu                                   fotó: bucsujaras.hu                            fotó: bucsujaras.hu                               fotó: bucsujaras.hu

 

XXI. század - ERDÉLY

85. Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc, Románia), ferences szentély, 2012. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/csiksomlyo/index.html

     

 • fotó: Thaler Tamás (2019)                                                                                                                fotó: Internet 59
 
 
 
VI. DÉLVIDÉK (SZERBIA), (...  ...  ...  XVII.  XVIII. ...  ...  ... század)
 
XVII. század - DÉLVIDÉK
 
86. Szabadka (Суботица / Subotica, Szerbia), Szent Mihály arkangyal ferences templom, Fekete Boldogasszony kápolna, mellékoltáron, a 19-20. sz. fordulójától Mamuzsits Lázár polgármester felesége jóvoltából, 17. sz.-i kegyképmásolat
 
          
 • fotó: Internet 72                                            fotó: Internet 73                                                                                             fotó: Internet 60
 
 
XVIII. század - DÉLVIDÉK
 
87. Zimony (Земун/Zemun, Szerbia), Keresztelő Szent János ferences templom, oltáron 1723-tól (A 18. sz. első negyedében Belgrádban tisztelték, 1723.11.10-én hozták Zimonyba. (Változat: Jézus országalmát tart.)
 
 
          
 • fotó: Korhecz Papp Zsuzsanna                                                                                   fotó: Internet 61                                          fotó: Internet 62

 

 

VII. HORVÁTORSZÁG (...  ...  ...  ...  XVIII. ... XX.(?) ...  )

XVIII. század - Horvátország  (1708-ban a Zágrábi püspökség 50 másolatot kapott a lengyel pálosoktól. Nincs tisztázva még, hogy hány másolat létezik Horvátországban.)

88. Sveti Petar u Sumi (Horvátország, Isztria), pálos Szent Péter és Pál templom, főoltáron a 18. sz. közepétől a magyar pálosok által alapított templomban

               

 •    fotó: Internet 63                            fotó: Internet 64                                                 fotó: Mount Man Photo (2015) 65               fotó: Internet 66

 

89. Pakrác (Pakrac, Horvátország), Szűz Mária mennybevétele templom, főoltáron, 18. sz.-i kép (idővel megrongálódott, új főoltárképre cserélték, sorsa nem ismert) 

90. Lepoglava (Horvátország), eredetileg pálos Nagyboldogasszony-templom. A búcsújáróhelyről itt olvashat: http://bucsujaras.hu/lepoglava/index.html

          

 • fotó: bucsujaras.hu                                           fotó: bucsujaras.hu                                                                                          fotó: Thaler Tamás 67

 

91. Varasd (Varazdin, Horvátország)

 • fotó:

 

92. Kőrös (Krizevci, Horvátország)

 • fotó:

 

XX. század (?) - Horvátország

93. Kamensko (Károlyváros / Karlovac közelében, Horvátország),  pálos kolostorkápolna ( 20. sz.-i kegyképmásolat)

          

 • fotó:                                                                                                       fotó: Internet 68                                                                      fotó: Internet 69

 

94. Petrinya (Petrinja, Horvátország) (?)

 

 

IKONOGRÁFIAI ÖSSZEHASONLÍTÁS   

 
Mária és a Kisjézus viselete (öltözet, mintázat, korona, fogadalmi ajándékok)
 


Az eredeti kegykép leírása: Ezt az ábrázolás Hodogetriának nevezik, vagyis Útmutató Istenanyának. A Szűzanya Anjou-liliomokkal díszített köpenyben látható, karjában a gyermek Jézus jobbjával áldást 
oszt, baljában az élet könyvét tartja, mely az isteni Ige, a Logosz jelképe. A csillag – Mária homloka fölött a kendőjén - szüzességének és a tenger csillagának jelképe. Palástjának kék színe – mely idővel sötétedett meg ennyire - a tisztaságra, a kis Jézus palástjának vörös színe a szenvedésre utal. Mindkét palástot sűrűn borítják a liliomok, melyek egyrészt az Énekek éneke  (Én 2,1; 6,3; 1,16 stb.) alapján Krisztus és Mária, Krisztus és az Egyház kapcsolatára utalnak, másrészt a királyi ajándékozásra.

Az alábbi másolatokat szemlélve láthatjuk, hogy a korábbi évszázadok kegyképmásolatai nem pontos hasonmásai az eredeti kegyképnek, hanem "sajátos, ízes átköltései". A modern kori másolatok festői inkább követik szolgaian az eredetit, mint a 16-19. századi elődeik.

ÖLTÖZET A MÁSOLATOKON. Mária és Jézus öltözetének színe legtöbbször megegyezik az eredetin látottakkal: Mária kék köpenyt visel, Jézus pedig vörös ruhácskát. Kivételt képez ez alól a lóki másolat, ahol a Kisjézus fehér öltözetben látható. A ruhák mintázatát tekintve is találkozunk változatokkal. Míg az eredeti ábrázoláson Mária és Jézus viseletét Anjou-liliomok borítják, addig a következő évszázadokban legtöbbször csillagokat festettek helyettük. (P. Gáboltó, Lók, Budapest/Óhegy) Ennek oka az lehetett, hogy az eredeti kegyképre 20 db aranyozott fémcsillagot helyeztek a 17. vagy 18. sz.-ban, s csak az 1925-ös képkonzerválás idején távolítottak el róla. A 20. sz.-i másolatokon már ismét liliomok láthatók. (pl. Zamárdi Üdülőtelep, Budapest Sziklatemplom)

Mivel az eredeti kegyképet a 17. századtól bíborba-bársonyba öltöztették, melyre fogadalmi ajándékokat, ékszereket aplikáltak, így a másolatok között is találni olyan ábrázolásokat, ahol a felöltöztetett kegyképet másolták le. Olykor hermelines palástban (Szabadka, Miskolc, Bölcske, Egervár) vagy virágmintás ruházatban (Egervár, Kisboldogasszony) is megjelenítették a Fekete Máriát.

                    

            Gáboltó                                     Lók                             Budapest, Óhegy                      Zamárdi-Üdülőtelep             Budapest, Sziklatemplom

                          

               Szabadka                             Bölcske                                      Miskolc                                    Kisboldogasszony                      Egervár

DÍSZÖLTÖZET A MÁSOLATOKON. 1926-ban belül aranyozott, kívül ezüstözött rézfoglalatot készítettek az eredeti kegykép védelmére, azóta ezen a kereten váltogatják díszes ruháját, melyet teljesen beborítanak az ékszerek. Az 1930-as, 1940-es években készült másolatok között ezért találunk annyi képet, melyre ráfestették a fémborítást és a gyémánt köpenyt (Pécs, Sopron, Marcali, Kapuvár, Kiskőrös, Kiskunhalas), vagy ahol a ruha díszítményeit ráaplikálták a festményre (Brennbergbánya).  

                    

                   Pécs                                   Sopron                                        Marcali                                      Kapuvár                                  Brennbergbánya

KORONA A MÁSOLATOKON.  Mivel az eredeti kegyképet többször is megkoronázták, először 1717-ben helyeztek koronát Mária és Jézus fejére, a másolatok nagy részén is visszaköszön az ékítmény felfestve, vagy ráaplikálva. Ez a kormeghatározást is segíti, hiszen a festett koronás képek nem készülhettek 1717 előtt. (pl. Eperjes) A kegykép másolatainak ünnepélyes megkoronázása évszázadok óta szokás. A márianosztrai másolatot háromszor is megkoronázták: 1749-ben, 1986-ban és 2011-ben. A modernkori koronázásokat dokumentálják az alábbi fényképek is, melyek Kácsikán, a moldvai csángók búcsújáróhelyén, és Budapesten a Szent István Bazilikában készültek. A Szent István Bazilika tulajdonában lévő másolatot 2011. július 1-jén a Jasna Góráról hozták magukkal a magyar nemzeti zarándoklat résztvevői, Erdő Péter bíboros 2017-ben koronázta meg.  

               

        Eperjes                                 Márianosztra                                          Kácsika                                                      Budapest, Szent István Bazilika 70                                                                  

NYAKLÁNCOK, FOGADALMI AJÁNDÉKOK A MÁSOLATOKON. A koronán kívül fogadalmi ajándékokat, nyakláncokat, függő ezüst tárgyakat akasztanak azokra a képekre hálából, melyek előtt az imák meghallgatásra találtak.  Több 18. századi képen, az egerszalóki és zimonyi másolatokon is láthatunk ilyeneket. A bölcskei másolat is viselhetett valamikor nyakláncot, sőt koronát is, ahogy ez a szemrevételezés során a vásznon elhelyezkedő lyukakból megállapítható.

              
              Egerszalók                              Zimony                                     Bölcske                                                           Szeged-Alsóváros                  
 
IMAMEGHALLGATÁSOK, CSODÁK A MÁSOLATOK KÖRÉBEN. A történelem folyamán több másolat esetében is feljegyeztek csodákat, csodás gyógyulásokat. A nagyszombati jezsuita kollégium Fekete Madonna-képe többször megvédte az épületet a tűzvésztől, 1663/1665 óta a tűzesetek és a pestis ellen kérték közbenjárását. A sárospataki várkápolna másolatának csodatételét is feljegyezték a Historia Domusban, amely szerint 1664. február 6-án eltérítette a Sárospatak felé közeledő török csapatot.74  A török által lerombolt kisboldogassszonyi templomot Esterházy Pál nádor állíttatta helyre, melynek a fraknói várából adományozott 17. sz.-i főoltárképe csakhamar búcsújáróhellyé tette a templomot. A sopronbánfalvi kegyképet is csodatévő kegyképmásolatnak tartják, 1669 óta rendszeres felajánlások vannak a főoltárra helyezett kép előtt, melyet a Habsburg család tagjai is felkerestek a rend 1786-os feloszlatásáig. Könnyező kegyképpel is találkozhatunk a másolatok között: az írott források szerint Sveti Petar u Sumi częstochowai Mária-másolata 1721-ben véres könnyeket ontott. A márianosztrai másolat csodatévő erejéről is írnak a források, az 1760-as, 1770-es években többen is meggyógyultak általa. A szeged-alsóvárosi képet is nagy tisztelet övezte. Morvay András szegedi festő 1740 körül festett képe előtt a 19. században a lányok vőlegényért imádkoztak. Juhász Gyula erről a képről írta 1924-ben A fekete Mária című versét. Kedvenc imahelye volt Bálint Sándornak is, a szegedi néprajztudósnak, kinek boldoggá avatási eljárása 2005-ben kezdődött. A kegyképmásolat körül rengeteg hálatáblát helyeztek el. A moldvai csángó búcsújáróhely, Kácsika kegyképmásolatának is sok imameghallgatást köszönnek.  Lengyelországból letelepedett sóbányászok hozták a kegyképet Sztanyiszlóból 1904 körül, melyről már Lengyelországban is úgy tartották, csodák köszönhetőek neki.
 
                    
        Kisboldogasszony                    Sopronbánfalva                          Sveti Petar u Sumi                     Márianosztra                             Kácsika
          
 

          Juhász Gyula: A fekete Mária (1924)  -  A szegedi szerecsen Madonnához írt vers

     (1) Ősi templom árnyas szögletében                            (2) Háború és béke váltakoztak
          Századoknak füstje és pora                                           És jött és ment nemzetek sora,
           Lassan lepte be s ő mély sötéten                                 Nyarak búzát, telek havat hoztak,
           Néz jövőbe hét tőrrel szivében:                                    Ő csak nézett, a Fiát karolva:
           Magyarok Asszonya.                                                       Magyarok Asszonya.


      (3) Hű zarándok messze, messze tájról,                      (4) S jöttem én is, e szomorú öltő
           A lábain országút pora,                                                  Bús magyarja, hű zarándoka,
           Vigaszt várva hozzájött s a távol                                   Mit adhatnék, csüggedt, árva költő:
           Múltakból gyászt s jó reményt világol                          E dalt hozom, mint könnyét a felhő,
           Magyarok Asszonya.                                                       Te feketén is vigaszt derengő

                                                                                                                                                                           Magyarok Asszonya!   

ÚJ MOTÍVUMOK A MÁSOLATOKON. A szeged-alsóvárosi és a lepoglavai képen Mária széthúzott függöny előtt áll. A függöny a beavatás szimbóluma a keresztény ikonográfiában, a néző előtt feltáruló titok jelképe. Más képeken - mint a budapest Egyetemi templom és a Rókus-kápolna másolatain, vagy Karol Malczyk falfestményein - a Szűzanya égi felhőn lebeg. A Rókus-kápolna képe azért is különleges, mert Máriát és a gyermek Jézust rózsákat feléjük nyújtó puttókkal ábrázolja az ismeretlen magyarországi festő, az egri Dobó István Vármúzeum képe pedig a Trompe l'oeil festészet különleges darabja, melyen szentek láthatók a Czestochowai Szűzanya képével. A budapesti óhegyi templom falképén a lengyel Madonna két oldalán angyalok térdelnek Lengyelország és Magyarország címerével. Karol Malczyk másik két falfestményén angyalok koronázzák meg Máriát és Jézust. A kiskunhalasi képen angyalok sokasága áll mögötte, a kiskőrösi képen azonban csak a koronákat felhelyező két-két angyal látható. Szokás volt korábban is ez az ábrázolásmód, mint ahogy az eperjesi tondó formájú fatáblaképen is láthatjuk, de inkább a 20. század másolatai körében találkozunk vele. Két-két angyal koronázza meg Máriát és Jézust a pécsi, marcali, kapuvári és soproni képeken is. Az utóbbi négy ábrázolás hátterében Jézus életéből vett jelenetek láthatók, de ezek az eredeti kegykép fémborításán is szerepelnek. A soproni másolaton a Jagelló-sas, a lengyel uralkodóház jelképe tűnik fel. Ugyanez a motívum köszön vissza a pálosok budapesti Sziklatemplomában, ahol a Fekete Mária másolat a Lengyel oltáron álló bronz Jagelló-sas szobor tartozéka. 
 
                     
            Szeged-Alsóváros                        Lepoglava               Budapest, Egyetemi templom             Budapest, Rókus-kápolna                    Eger
 
                
                    Budapest, Óhegy                                                      Kiskőrös                                                 Kiskunhalas                                           Eperjes
 
                     
                    Pécs                                         Marcali                                  Kapuvár                                     Sopron                    Budapest, Sziklatemplom
 
FELIRATOK A MÁSOLATOKON. -"Sub tuum praesidium confugimus". (Oltalmad alá futunk) - olvasható a legrégebbi, 3-4. sz.-i Mária-imádság első sora latin nyelven a bölcskei másolaton. A budapesti Sziklakolostor 18. századi ikonjain ugyanez szerepel lengyen nyelven - "Pod Twoją obronę uciekamy się" - , míg a soproni másolaton és az óhegyi templom falképén lengyel és magyar nyelven egyaránt olvasható.  
-"...nostra ora pro nobis: 1461" .Magyarul: ... imádkozzál érettünk: 1461- A kisboldogasszonyi képen ugyan az 1461-es évszám olvasható, de valószínűleg csak a 17. században készült. Az évszám feltehetően rajta volt az előképen. 
-"Világos Hegyen Czenstochovi Szűz Mária Képe." - Az egerszalóki kegyképmásolat magyar nyelvű felirata. Világos hegy a Jasna Góra-i kolostor tükörfordítása.
-"Miraculosa Imago B. (beatae) V. (virginis) Mariae Czestochowensis" (?) Magyarul: A Czestochowai Boldogságos Szűz Mária csodás képe. - A nagyváradi másolat latin nyelvű felirata
-"Az 1940 1944 években Balatonbogláron működő lengyek gimnázium és líceum nevelői és tanulói hálából Istennek és a magyar testvéreknek e kegyképet Lengyelországból hozták a lengyel menekültek; a magyar földre jövetelüknek 50-ik évfordulója alkalmából. 14-15. IX. 1989"- Zamárdi üdülőtelepi másolatra 1989-ben két nyelven is ráírták hálájukat a lengyel ajándékozók.
 
              
                      Bölcske                              Budapest, Sziklakolostor                               Budapest, Sziklakolostor                                   Sopron
   
                
            Kisboldogasszony                              Egerszalók                                                 Nagyvárad                                          Zamárdi Üdülőtelep
 
     
                                      Zamárdi Üdülőtelep                                                                                   Budapest, Óhegy
 
 
A KÉPHORDOZÓK ANYAGA. A fatáblára és vászonra festett képeken túl különböző hordozók is előfordulnak a másolatok között.
-Üvegre festett kép: A rimaszombati múzeumban őrzött kép, melyet Korponayné Géczy Julianna, a lőcsei fehér asszony festett.
-Bőrre festett kép: Budapest-Terézváros,  Budapest-Gazdagrét
-Rézlemezre festett kép: Budapest,Egyetemi templom
-Falképek: Karol Malczyk menekült lengyel festő és felesége festette a kiskőrösi (1943), kiskunhalasi (1944) és a budapesti ó-hegyi templomban (1947) egyaránt.
-Rézmetszet: a pesti Egyetemi templom alapkövébe helyezték el.
-Márvány: Ligeti Lajos márványszobrot faragott 1916-ban a Częstochowai Madonnáról, a Pálosok kútja kezdetben a VIII. kerületi Lósy Imre utcában állt, majd 1935-ben áthelyezték jelenlegi helyére, a Központi Papnevelő Intézet udvarára.
-Zászló: Dunamocs (nem soroltam a gyűjteménybe)
-Miseruha: Pécs (nem soroltam a gyűjteménybe)
 
               
    Budapest, Terézváros        Budapest, Egyetemi templom     Budapest, Központi Papnevelő Intézet     Budapest, Központi Papnevelő Intézet
 
          
                 Kiskőrös                                                                 Kiskunhalas                                                                   Budapest, Óhegy

 

FELHASZNÁLT IRODALOM

2016 tavaszán kezdtem el összegyűjteni a Częstochowai Madonna magyarországi kegyképmásolatainak fotóit, miután elolvastam Szilárdfy Zoltán, Barna Gábor, Sas Péter és Tüskés Anna történészek tanulmányait a częstochowai kegykép kultuszáról. Elżbieta Wlaźnik 2015-ben írt szakdolgozatára dr. Fábián Borbála történész hívta fel a figyelmemet. Az ő közvetítésével jutottam hozzá a Varsói Egyetemen írt szakdolgozat magyarnyelvű összefoglalójához, melynek címe:  A Częstochowai Szűzanya tisztelete Magyarországon. 2018-ban újabb publikáció jelent meg Udvarhelyi Nándortól

Lengyel nyelvű szakdolgozat

E. Wlaźnik, Kult obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej na Węgrzech, Wstęp, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 265–273. (76 ábrázolást említ) Interneten: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17699/26-265_273-Wlaźnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2016.09.30. 

Magyar nyelvű szakirodalom

Bálint Sándor: A Czenstochovai Szűzanya tisztelete hazánkban. In: Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Bp., 1944. 36–42. (Budapest: Egyetemi templom, Márianosztra, Sopronbánfalva, Pápa, Simontornya, Baja, Jászberény, Szeged, Szabadka, Budapest–Gellérthegy, Pécs, Somlóhegy, Kassa: Kálvária, Kahlenberg [Ausztria].)

Bálint Sándor–Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza. Bp.,1994. 124. (Márianosztra, Sopronbánfalva, Simontornya, Baja, Jászberény, Szeged, Szabadka, új: Egerszalók fényképe.)

Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és szobrok tipológiája és jelentése. Bp., 1994. (Kisboldogasszony, Kismarton, Márianosztra, Sopronbánfalva kegyképei, újonnan említi: Egervár, Kassa: Jezsuita templom, Budapest: Rókus-kápolna, Budapest: Terézváros, gyöngyösi Mátra Múzeum.)

Szilárdfy Zoltán: A częstochowai Fekete Mária ábrázolásai és tisztelete Magyarországon. Honismeret 1991. 4. szám 31–32. (Az eddig említetteken kívül: Bölcske és Perkáta plébániatemploma.)

Szilárdfy Zoltán: A częstochowai és a sasvári Boldogasszony tisztelete és ikonográfiája Magyarországon. In: Pálos rendtörténeti tanulmányok I. (Az 1991. októberi II. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyaga). Bp., 1994. 205–211. (Az eddig említetteken kívül: Vác: ferences templom.)

Szilárdfy Zoltán: A pálos rend két kegyképe: a Częstochowai és a Sasvári Boldogasszony. In: Uő.: Ikonográfia – Kultusztörténet. Képes tanulmányok. Bp., 2003. 117–123. (Az eddig említetteken kívül: Kassa: ferences templom, Nagyszombat: volt jezsuita templom.) Interneten: http://www.bucsujaras.hu/tanulmany/szilardfy/palos.htm, 2016.09.22.

Barna Gábor: A czestochowai Szűzanya tisztelete Közép-Európában. In: „…szolgálatra ítéltél…” Bálint Sándor Emlékkönyv. Szeged, 2005. 38–51. Uő.: Pálos kegyhelyek Magyarországon. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok. (A 2006. októberi VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia tanulmányai). Bp., 2007. 639–646. (Az eddig említetteken kívül: Sajólád: plébániatemplom, Horvátországban: Lepoglava, Sveti Petar u Sumi, Varasd, Valem, Raven, Velikoj, Trnovici, Petrinji, Talcan, Svetice.)

Sas Péter: A pálosok Mária-tiszteletének művészettörténeti emlékei. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok. (A 2006. októberi VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia tanulmányai). Bp., 2007. 657–669. (Az eddig említetteken kívül két elpusztult képet említ: nezsideri kolostor, sajóládi kolostor.) Interneten: http://www.enkarapilisszanto.eoldal.hu/cikkek/palos-rend/a-palosok-maria-tiszteletenek-m__219_veszettorteneti-emlekei.html, 2016.09.22.

Tüskés Anna: Adatok a częstochowai kegykép kultuszához a 17–18. századi Magyarországon. In: Barokk. Magyar különszám 2010. 157–167. (Az eddig említetteken kívül: Nagyvárad: volt pálos templom, Zimony: volt ferences templom, Szakolca: volt pálos templom, Bölgyén: kastélykápolna, Gyalóka, Mezőtúr, Nagymarton, Budapest-Kőbánya: lengyel templom, Petőfi szállás-Pálosszentkút, Oszkó, Budapest: sziklatemplom, Hunya, Eger: Dobó István Vármúzeum, Betléri kastély, Budapest: Pálosok kútja-szobor, Kácsika [Románia], egykori képek: sárospataki várkápolna és munkácsi vár.) Interneten: http://real.mtak.hu/10923/1/2.021.pdf, 2016.09.22.

Udvarhelyi Nándor: Adalékok a częstochowai Fekete Mária-kegykép Kárpát-medencei kultuszához. In: Honismeret folyóirat 2018/4. szám, 13-19., (Az eddig említetteken kívül: Árvanádasd (Trstena), Eperjes (Prešov), Szamosújvár, Kisszeben (Sabinov), Podvilk (Podwilk), Dunakeszi Gyártelep, Karmacs, Sopronbánfalva(+1), Kamensko (Károlyváros, Horvátország), Zamárdi Üdülőtelep, Miskolc, Budapest Gellért-hegyi pálos sziklakolostor (2), a horvátországi Pakrác (Pakrac)), Interneten: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/08/22/honi..., 2018.09.26. 

 
HIVATKOZÁSOK
 
1 Szilárdfy Zoltán: A pálos rend két kegyképe: a Częstochowai és a Sasvári Boldogasszony. In: Uő.: Ikonográfia – Kultusztörténet. Képes tanulmányok. Bp., 2003. 117–123. Interneten: http://www.bucsujaras.hu/tanulmany/szilardfy/palos.htm, 2016.09.22.

2 Udvarhelyi Nándor: Adalékok a częstochowai Fekete Mária-kegykép Kárpát-medencei kultuszához. In: Honismeret folyóirat 2018/4. szám, 13-19., Interneten: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/08/22/honi..., 2018.09.26.

3 E. Wlaźnik, Kult obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej na Węgrzech, Wstęp, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 265–273. (76 ábrázolást említ) Interneten: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17699/26-265...źnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2016.09.30.

4 http://www.sopronmedia.hu/cikkek/fekete-maria-kegykepenek-bucsu-unnepet-...

5 http://www.sopronmedia.hu/cikkek/fekete-maria-kegykepenek-bucsu-unnepet-...

6 https://www.legifoto.com/magyar/oldalak/icomos_dij_muemleki_felujitas/

7 http://www.marianosztrakegyhely.hu/content/ave-regina-iv-vfolyam-2sz-nag...

8 http://mapio.net/pic/p-26733371/, Fotó: bablenam

9 http://mertutaznijo.cafeblog.hu/2015/04/27/csodatevo-helyek-magyarorszagon/

11 http://www.varkertfurdo.hu/content/2-benc%C3%A9s-templom

12 http://www.adorans.hu/node/1999

13 http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=14419

14 http://www.kisboldogasszonyalapitvany.hu/2015-09-27-19-22-12/templom-bal...

15 http://www.perkata-online.hu/index.php?page=perkata-templom

16 Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994. Interneten: http://bucsujaras.hu/egerszalok/

17 http://www.bucsujaras.hu/keptar/civertan/egerszalok.jpg

18 http://eger.varosom.hu/latnivalok/muzeum/Dobo-Istvan-Varmuzeum.html

21 http://mapio.net/s/62513478/, Fotó: gejzaza

22 https://www.kozterkep.hu/~/11153/#photo-205035

23 https://www.kozterkep.hu/~/11153/#photo-205041

24https://www.kozterkep.hu/~/11153/Palos_Beke_kutszobor_Budapest_1935.html...

26 https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel_nemzetiségi_templom

28 https://dunakeszifotok.blog.hu/2011/07/16/gyartelep_jezus_szive_templom

29 http://gyor.egyhazmegye.hu/hirek/5373/fopasztori-szentmisevel-adtak-hala...

30 http://cyberpress.hu/dr-veres-andras-megyespuspok-aldotta-meg-a-szent-is...

31 http://www.marcali.hu/varosunk/marcali-ertektar/ertekek-gyujtemenye/epit...

32 https://egyhaziepiteszet.wordpress.com/2015/03/04/nemesded-szentharomsag/

33 https://www.facebook.com/1767650160148534/photos/a.1796478173932399/1796...34 https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyel_nemzetiségi_templom

36 http://budapestcity.org/05-templomok/11/templom-Szikla/index-hu.htm?fb_c...

37 http://www.atlasobscura.com/places/budapest-cave-church

38 http://www.femina.hu/utazas/gellerthegy_latnivaloi?img=1&code=0000137502...

39 http://epiteszforum.hu/galeria/palos-fogadokozpont-a-gellert-hegyi-szikl...
41 https://www.magyarorszag-terkep.hu/szent-istvan-bazilika/

42 https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nfalvi_karmelita_kolostor

43 A kép forrása: Ruzsa György: A Madonna czestochowai ikonja, és két ismeretlen, 18. századi másolata a pálosok Gellért-hegyi Sziklakolostorában. In: Magyar Sion, Új Folyam IX., (2015/2) 245-253), http://epa.oszk.hu/01300/01397/00018/pdf/EPA01397_magyar_sion_2015_2_245...

44 http://budapestcity.org/05-templomok/11/templom-Szikla/index-hu.htm?fb_c...

45 A kép forrása: Ruzsa György: A Madonna czestochowai ikonja, és két ismeretlen, 18. századi másolata a pálosok Gellért-hegyi Sziklakolostorában. In: Magyar Sion, Új Folyam IX., (2015/2) 245-253), http://epa.oszk.hu/01300/01397/00018/pdf/EPA01397_magyar_sion_2015_2_245...

46 http://budapestcity.org/05-templomok/11/templom-Szikla/index-hu.htm?fb_c...

47 http://www.panoramio.com/photo/133060028

48 http://www.eisenstadt.net/sw_sakral_kloster_st_michael.htm

50 http://mapio.net/o/569997/

52 https://en.wikipedia.org/wiki/Trnava

53 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rimavsk%C3%A1_Sobota_-_Gemersko-...(1).jpg

54 http://honzovycesty.blogspot.com/2014/06/vylet-za-hranice-kuty-skalica.html

55 http://www.bollatravel.hu/print.php?sub&id=114

56 https://www.krasneslovensko.eu/69/kastiel-betliar

57 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisszeben

58 http://lexikon.adatbank.ro/muemlek.php?id=171

59 http://www.mariaradio.ro/het-plebaniaja-csiksomlyo-kegytemplom

60 http://www.androidvodic.com/lokacija--franjevacka-crkva-4f8bafc2b001f

61 http://franjevci-zemun.com/duhovna-obnova-pred-blagdan-svijecnice/

62 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franjevačka_crkva_Zemun.jpg

63 http:/www.svpetarusumi.hr/Crkva.aspx

64 http:/www.svpetarusumi.hr/Crkva.aspx

65 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=128211206

66 http://www.svpetarusumi.hr/Crkva.aspx

67 http://www.wikiwand.com/hu/Lepoglava

68 https://www.hkv.hr/images/stories/Slike05/kamensko/12-Kamensko-pavlini.jpg

69 http://www.redovnistvo.hr/vijesti-hkvrpp/novosti/sv._antun_pustinjak_i_o...

70 https://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/2551918-erdo-peter-szuz-maria...

71 http://nagyboldogasszony.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1123870

72 http://szabadkavaros.blog.hu/2009/09/24/ferences_templom

73 http://www.franjevcisubotica.rs/kapela-crne-gospe-franjevacka-crkva-subo...

74 Tüskés Anna: Adatok a częstochowai kegykép kultuszához a 17–18. századi Magyarországon. In: Barokk. Magyar különszám 2010. 157–167. 

75 U.o.

76 Dercsényi-Hegyi-Marosi-Török: Katolikus templomok Magyarországon, 1991, 186.p. 

77 u.o.

78 Article: Anna Tüskés: The Cult of the Copies of the Czestochowa Image in 17th and 18th Century Hungary. In: Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPPE. Ed. by J. A. Chroscicki; J. Jadczyk; R. Knapinski; J. Kowalczyk; W. Kurpik; P. Mrozowski; J. Zmudzinski. Jasna Góra w Czestochowie, 2012. Jasnogorska Fundacja Pro Patria, Czestochowa, 29-38, 645-650.

79 u.o.

80 u.o.

81 https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81vilai_Nagy_Szent_Ter%C3%A9z-pl%C3%A9...(756._sz%C3%A1m%C3%BA_m%C5%B1eml%C3%A9k),_templombels%C5%91_2.jpg

82 https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/mezotur/romai-katolikus-templom-21745

83 http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-velke-bedzany/obrazok/6/en

84 http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-velke-bedzany/obrazok-okno/7

85 http://referinte.transindex.ro/enciclopedie/kep.php?id=171&kep=3&lang=ro

86 http://www.koroskat.hu/egyhazunk-tortenete/

87 http://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/unnepelje-a-punkosdot-pal...

88 http://www.hellosiofok.hu/helyszinek/latnivalo/7817/ueduelotelepi-kapoln...

89 https://dkjsz.freewb.hu/templomunk-kepekben/

90 https://dkjsz.freewb.hu/templomunk-kepekben/

91 https://dkjsz.freewb.hu/templomunk-kepekben/

92 https://www.facebook.com/1767650160148534/photos/a.1796478173932399/1796...

94 https://www.facebook.com/1767650160148534/photos/a.1796478173932399/1796...

95 http://www.hunyaiplebania.hu/

96 https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Sakralbauten/Burgenland/S...

97 https://www.martinus.at/stadtschlaining

98 http://mtsz.org/turistautak/keszthely_-_gyenesdias_-_loteri_u._-_porak-h...

99 https://www.magyarkurir.hu/hirek/szivarvany-kapolnaban-felujitasi-munkal...

100 http://miserend.hu/templom/2936

101 http://fotoport.hu/hng/vas/vep-rk-templom.htm

102 https://www.programturizmus.hu/partner-fischl-haz-balatonboglar.html

103 https://m.utisugo.hu/latnivalok/szent-kereszt-felmagasztalasa-romai-kato...

104 https://rabcatorok.interaktiv.pannonhelyitermek.hu/epitett-oroksegunk/20...

105 https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar/plebaniak/171/egyhazashetye-idoseb...

Szerző: 

Imrik Zsófia