Saját képek

A RÓZSAFÜZÉR TITKAI
(2014, Pasztellkréta rajzok, 70x50 cm)

A rózsafüzér egy szemlélődő ima, mely az isteni szeretet elfátyolozott titkait öleli fel.  Az imádkozó Máriát szólítja meg, az ő segítségéért, közbenjárásáért folyamodik. A legegyszerűbb út Jézushoz a Szűzanyán keresztül vezet, vagy ahogy Szent II. János Pál mondta: Per Mariam ad Jesum, Márián keresztül Jézushoz.
A rózsafüzér a rosarium szóból származik, mely rózsakertet, rózsacsokrot jelent. A felajánlásokból és Jézus misztériumaiból egybekötött imacsokrok virágszálai a Szűzanya kötényébe helyezve virulnak ki igazán. Szépségük ereje megsokszorozódik az édesanyai szeretetből fakadó kegyelemzáporban. Az örvendetes rózsafüzérben Jézus megtestesülését, a világosság rózsafüzérben tanítói működését, a fájdalmas és dicsőséges rózsafüzérben pedig kereszthalálának és feltámadásának titkait idézzük fel. Jézus Krisztus maga a híd a fizikai mulandó és az örökkévalóság között.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Rajzaim lelki elmélkedések, keresztény meditációk vizuális formában. Minden egyes krétavonás engesztelés, vágyakozás és hálaadás.

"Az Úr jósága virrasszon felettünk,
 őrizd meg a kezünk munkáját!" (zsolt. 90,17)