Imrik Zsófia: A bajai Páduai Szent Antal ferences templom mellékoltárképeinek és a rendház refektóriumi képeinek összehasonlító vizsgálata (szakdolgozat) Budapest: MKE, 2014

A szakdolgozat a bajai Türr István Múzeum tulajdonát képező – jelenleg a bajai Páduai Szent Antal Ferences Rendházban tartós letétben lévő –, ismeretlen festőnek tulajdonított nyolc refektóriumi festmény, és a bajai Páduai Szent Antal ferences templom mellékoltár-képeinek kutatási eredményeit foglalja össze, melyek közül egy mellékoltárkép Falkoner Xavér Ferenc szignatúrájával ellátott.

Az összehasonlító vizsgálatok a képek alkotójának azonosítása céljából folytak. A művészettörténeti, valamint a - festéstechnikára és anyagösszetételre vonatkozóan nyert - természettudományos eredmények megalapozzák a Falkoner festészetéről szerzett ismereteket – aki a híres budai festőcsalád tagja volt –, ezen kívül összehasonlító alapot képezhetnek további műveinek azonosításához.

A  templom történetének ismertetésében, elsősorban Fábián Borbála történész kutatásaira támaszkodott a szerző. A képek leírását a budai Falkoner festőcsalád bemutatása, Falkoner Xavér Ferenc (1737-1792) műveinek és festéstechnikájának ismertetése követi.

A szakdolgozatban Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátor művész kutatásainak köszönhetően, a Falkoner Xavér Ferencnek tulajdonított magyar- és horvátországi, valamint szerbiai művek is bemutatásra kerülnek a szerző által táblázatba foglalva. A szignált képeken túl, legtöbbjüknél az attribúció stíluskritkai alapon nyugszik, bizonyítása további természettudományos vizsgálatokra vár. A melléklet tartalmazza a természettudományos vizsgálatok összes mikroszkópos fotóját, eredményét, és képanyagot szolgáltat Falkoner Xavér Ferenc műveiről.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.