Mostar jelképe. Medjugorje öt köve. A szív békességének folyója.

A Neretva folyó a bosznia-hercegovinai Zelengora-hegységben ered, s a horvátországi Pločénél torkollik az Adriai-tengerbe. A második világháború idején súlyos harcokat vívtak a folyó mentén. A Neretva felett átívelő MOSTARI ÖREG HIDAT a szerb-bosnyák háború alatt, 1993. november 9-én horvát katonák rombolták le. Újjáépítésébe 1997-ben kezdtek, átadására 2004. július 23-án került sor. A mostari híd, mely az UNESCO világörökség része, a BÉKE, a MEGBÉKÉLÉS, és a REMÉNY szimbóluma. 

    

Csontváry Kosztka Tivadar Római híd Mosztarban (1903) című képének másolatát megrendelésre készítettem 2022 júniusa és októbere között. A munka sok elmélkedésre adott lehetőséget, ezért ecsettel a kezemben beléptem a képbe, átkeltem a hídon, majd zarándokútra indultam, - de nem a "cédrusokhoz Libanonba", hanem - a Mostartól 20 km-re fekvő, Élő Vizet forrásozó Medjugorjéba. 

► ÚTON MEDJUGORJÉBA, ÚTON MEDJUGORJÉBÓL

Medjugorje, a bosznia-hercegovinai település, 1981 óta a Szűzanyának, a "Béke Királynőjének" jelenéseiről ismert. A 'Gospa' - ahogy ott nevezik - 41 éve hívja megtérésre az emberiséget a medjugorjei látnokoknak adott üzenetei által. Mivel a jelenések még nem zárultak le, a Vatikán hivatalosan nem foglalhat állást hitelességét illetően, de figyelemmel kíséri Medjugorje gyümölcseit. Szent II. János Pál pápa a világ reményének nevezte Medjugorjét, Ferenc pápa is áldását adta a "Hegyek közti" zarándoklatok szervezésére. 

"Nap mint nap találkozunk olyan emberekkel (– írja Jozo Zovko atya –), akik átutazóban vannak Medjugorjéban, de olyanokkal is, akik úgy érzik, meghívást kaptak ide. Ők azt kérdezik: Miért hívtál engem? Mit szeretnél, mit tegyek? És amíg szívük megnyílik (...), mindenki tudatában egyre erősebb a felismerés:

IGEN, ÉN MAGAM VAGYOK MEDJUGORJE!

MINT A FOLYÓ, AMELY A TORKOLATÁNÁL BELEFOLYIK A TENGERBE VAGY AZ ÓCEÁNBA, S ITT EGYESÜL VELE.

A FOLYÓ EGYEDÜLÁLLÓ:

MEGVAN A FORRÁSA, VANNAK MELLÉKFOLYÓI, MEDRE VAN, MEGVAN A VARÁZSA, A MAGA SZÉPSÉGE.

TELJES HOSSZÁBAN ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZZA:

A NÖVÉNYEKNEK, HOGY ÉLJENEK, AZ ÁLLATOKNAK, HOGY ÉLJENEK, Az EMBERNEK, HOGY ÉLJEN. 

VÉGÜL A TORKOLATÁNÁL MEGSZŰNIK FOLYÓ LENNI, S EGGYÉ VÁLIK A TENGERREL VAGY AZ ÓCEÁNNAL.

Valahogy hasonlóképpen tekintek minden zarándok útjára. Mindegy, honnan jön, és miért zarándokol. Medjugorjéba érkezve az Egyház minden nyelven és minden nép körében összegyűjtött imáival találkozik. Bizalommal nyitja meg szívét az imának, és maga is imádkozni kezd." (Forrás: Fra Jozo Zovko: Öt kő, Siroki Brijeg, 2010, p.9.)

A Szűzanya 41 éve adott medjugorjei üzenetei közül 8 üzenetben találkoztam a forrás, a folyó, a folyam vagy a tenger szavakkal. 

 

► A FORRÁS ÉS A FOLYÓ KÉPE A SZŰZANYA MEDJUGORJEI ÜZENETEIBEN A 80'-as, 90'-es évekből

1988. augusztus 25. 

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy örüljetek az életnek, amelyet Isten ad nektek. Gyermekeim, örvendezzetek a Teremtő Istennek, aki ilyen csodálatosan alkotott meg benneteket! IMÁDKOZZATOK, HOGY ÉLETETEK ÖRÖMTELI HÁLA LEGYEN, AMELY AZ ÖRÖM FOLYAMAKÉNT ÁRAD A SZÍVEKBŐL. Gyermekeim, szüntelenül adjatok hálát mindazért, amitek van, minden kicsi ajándékért, amit Isten adott, hogy így mindig Isten örömteli áldása szálljon rátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (1988. augusztus 25. - Medjugorjei üzenet)

1991. február 25. 

"Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, mert szívetek nyugtalansága az Istentől való eltávolodás gyümölcse. Isten maga a béke, ezért egyéni imádsággal közeledjetek hozzá, s aztán éljétek meg a békét szívetekben. ÍGY SZÍVETEK BÉKÉJE FOLYÓKÉNT FOG KIÁRADNI AZ EGÉSZ VILÁGRA. Ne csak beszéljetek a békéről, hanem teremtsetek békét. Megáldalak benneteket és minden jó elhatározásotokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!" (1991. február 25. - Medjugorjei üzenet)

 

Délszláv háború (1991. június 27. - 2001. november 12.) 

"A délszláv háború a Balkánon elterülő volt Jugoszlávia hat tagköztársaságának függetlenedési törekvései nyomán kirobbant, összességében tíz évig tartó háború. A nacionalista politikai vezetők hatalomra jutásával Jugoszlávia tagállamai sorra kikiáltották függetlenségüket. Elsőként a legnyugatibb Szlovénia és Horvátország 1991 júniusában, majd őket követve Macedónia és Bosznia-Hercegovina is bejelentette elszakadását az egységtől. A délszláv háború jellegzetes motívumává vált a különböző etnikumok között feszülő évszázados – mindaddig mesterségesen elnyomott – keserves ellentét. A háborúskodás fő okának mégis az agresszív szerb terjeszkedő politikát, továbbá a szerb, horvát, bosnyák és albán nacionalizmust tekinthetjük.

A délszláv válság a legvéresebb fegyveres konfliktus volt Európa területén a második világháború óta. Mindmáig csupán becsült adatok állnak rendelkezésre az áldozatok számáról – annyi azonban bizonyos, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 300 000-et és egymilliónál is többen vannak azok, akik elhagyni kényszerültek szülőföldjüket. A délszláv háború újra megismertette a világgal az etnikai tisztogatás fogalmát, mivel az 1991-től 2000-ig tartó időszak bővelkedett a civil lakosság ellen elkövetett erőszakos cselekményekben, háborús bűnökben."1

A délszláv háború (más néven jugoszláv polgárháború) első ciklusa szintén három szakaszra osztható: I. szlovéniai tíznapos háború (1991. június 26-tól július 7-ig), II. horvátországi háború (1991–95), III. boszniai háború (1992–95). A térképen a soknemzetiségű Jugoszlávia látható.2

1991. november 25. 

„Drága gyermekek! Ez alkalommal is az imádságra hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megérthessétek, amit Isten a jelenlétem és üzeneteim által akar nektek mondani. Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből A SZERETET FORRÁSA ÁRADJON MINDEN EMBERRE; azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. Köszönök nektek minden áldozatot és imát. Imádkozzatok, hogy még többet segíthessek. Szükségem van imáitokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (1991. november 25. - Medjugorjei üzenet)

 

Boszniai háború (1992. ápr. 6. – 1995. dec. 14.)

"A boszniai háború 1992–1995 között a Bosznia-Hercegovinában élő bosnyákok, szerbek és horvátok között Jugoszlávia és Horvátország beavatkozásával folytatott polgárháború. A balkáni háború legszörnyűbb szakasza, mintegy 97 000 ember életét kioltó konfliktus. Az áldozatok kevesebb mint felét kitevő civilek 83%-a muszlim, 10%-a szerb és 5%-a pedig horvát nemzetiségű volt. Pusztán vallási és etnikai hovatartozásuk miatt gyilkoltak meg több ezer embert. A háborúban részt vevő mindegyik náció hallatlan kegyetlenkedéseket követett el a másik kettő polgári lakossága ellen."3 A térképen a háborúban elfoglalt területek láthatók 1993. januárjában.4

"1992 júliusában MEDJUGORJE a Horvát Védelmi Tanács által kezdeményeztt úgynevezett etnikai tisztogatás kiinduló pontja lett, mely a Žitomislići szerb-ortodox kolostor teljes lerombolásával járt. 1993-tól a horvát hadurak a közelben öt nagyobb hadifogolytábort létesítettek, köztük a Dretelj tábort. Ezekben állítólag bosnyák és szerb foglyokat kínoztak és gyilkoltak meg. A ferences rend Bijakovići negyedben lévő telkét, a podbrdo („jelenések hegye“) alatt egy helyi fegyverkereskedő szabadcsapata aknavetők gyakorlóterének használta."5

MOSTAR VOLT A "MIR SADA" BÉKEMOZGALOM VÉGÁLLOMÁSA  1993 augusztusában. Bár végül nem járt sikerrel, a kezdeményezés egyedülálló esemény volt a történelemben, mint a mindmáig legnagyobb tömeget megmozgató erőszakmentes akció egy másik országban dúló háború megfékezésére.6


MOSTAR nevét az azt keresztülszelő Neretva folyón álló hidak egyikéről, az úgynevezett „Öreg hídról” kapta (szerbhorvátul Most stari vagy Stari most; most = híd, stari = régi, öreg). A híd története régi felvételeken:  I. rész - https://www.youtube.com/watch?v=QS-nGvv63wE, II. rész - https://www.youtube.com/watch?v=VfEDL9qSYJo&t=210s

A MOSTARI ÖREG HÍD lerombolása előtt két héttel a Szűzanya medjugorjei üzenete így szólt:

1993. október 25.

„Drága gyermekek! Ezekben az években hívtalak benneteket, hogy imádkozzatok és éljétek meg azt, amit mondok nektek, de csak kevéssé éltek üzeneteim szerint. Beszéltek, de nem valósítjátok meg; gyermekeim, ezért tart ilyen sokáig a háború. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten felé, és a szívetekben éljetek Istennel; tegyétek a jót és tegyetek tanúságot üzeneteimről. Szeretlek benneteket és szeretnélek megoltalmazni titeket minden rossztól, de ti ezt nem akarjátok! Drága gyermekek, nem segíthetek, ha nem éltek Isten parancsai szerint, ha nem élitek a Szentmisét, ha nem utasítjátok el a bűnt. Hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a jóság apostolai. Tegyetek tanúságot Istenről, és Isten szeretetéről ebben a békétlen világban, és ő meg fog áldani benneteket, és megadja mindazt, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (1993. október 25. - Medjugorjei üzenet)

1995. február 25. 

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek az üzeneteim misszionáriusai, amelyeket ezen a számomra kedves helyen adok nektek. Isten megengedte, hogy ilyen hosszú ideig maradjak veletek; ezért, gyermekeim, kérlek benneteket, hogy szeretettel valósítsátok meg üzeneteimet, és vigyétek el azokat az egész világnak, hogy így A SZERETET FOLYÓJA ÁRADHASSON a gyűlölettel és békétlenséggel teli népekre. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy váljatok békévé ott, ahol békétlenség van, világossággá ott, ahol sötétség van, hogy így minden szív befogadja a világosságot és az üdvösség útját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (1995. február 25. - Medjugorjei üzenet)

1995. április 2-án Ratko Perić püspököt a horvát usztasa túszul ejtette, összeverte és egy a međugorjei ferences kápolnába vitték. Fogsága csak tíz óráig tartott, mert a mostari polgármester kezdeményezésére az ENSZ védelmi csapat fegyveres konfliktus nélkül kiszabadította.

A II. világháború óta történt legnagyobb tömeggyilkosságról, a srebenicai mészárlásról 1995 júniusában láttak napvilágot az első jelentések, ahol 8000 muzulmán férfit és kisfiút lőttek agyon. 

1998. március 5. – 1999. június 11. között zajlott a koszovói háború, ahol a jugoszláv tagköztársaságok függetlenné válásával a koszovói albánok is fegyveres harcot indítottak a függetlenségért. 

1999. augusztus 25.

„Drága gyermekek!  Ma is arra hívlak benneteket, hogy a természet színeiben dicsőítsétek a Teremtő Istent. Ő a legkisebb virág által is szépségéről és mély szeretetéről beszél nektek, amellyel megteremtett benneteket. Gyermekeim, IMÁTOK ÚGY FAKADJON FEL SZÍVETEKBŐL, MINT A FRISS VÍZ A FORRÁSBÓL. A búzamezők beszéljenek nektek Isten minden teremtmény iránti irgalmáról. Újítsátok meg tehát hálaadó imátokat mindazért, amit Ő ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.” (1999. augusztus 25. - Medjugorjei üzenet)

 

► A KEGYELEM FOLYÓJA ÉS A HÁBORGÓ TENGER KÉPE A XXI. SZÁZADI MEDJUGORJEI ÜZENETEKBEN 

A Szűzanya kegyelmi időnek nevezi az elmúlt 4 évtizedet, mióta a medjugérjei jelenések tartanak. Ily módon készít fel bennünket Isten szeretetén keresztül mindazokra az eseményekre, melyeknek be kell teljesedniük. Ő mondta: "Amit Fatimában kezdtem el, Medjugorjéban fogom befejezni. Szívem győzni fog."

2006. augusztus 25.

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Csak az imádságban lesztek közel hozzám és Fiamhoz, és belátjátok majd, hogy mennyire rövid ez az élet. A szívetekben megszületik az Ég utáni vágy. ÖRÖM FOG URALKODNI A SZÍVETEKBEN, ÉS AZ IMA FELFAKAD, MINT EGY FOLYÓ. Szavaitokban csak hálaadás lesz Istennek azért, mert megteremtett benneteket, és a szentség utáni vágyatok valóra válik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!" (2006. augusztus 25. - Medjugorjei üzenet)

2008. november 25.

"Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben imádkozzatok azért, hogy a kis Jézus megszülessen a szívetekben. Ő, aki maga a Béke, általatok az egész világnak békét ajándékozhasson. Ezért gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok ezért a háborgó, reménytelen világért, hogy a béke tanúivá váljatok mindenki számára. ÁRADJON KI A REMÉNY SZÍVEITEKBŐL, MINT A KEGYELEM FOLYÓJA. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2008. november 25.- Medjugorjei üzenet)

2016. augusztus 25.

"Drága gyermekek! Ma a menny örömét szeretném megosztani veletek. Ti, gyermekeim nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy szívetekben növekedhessen a remény, a béke és a szeretet, amelyet csak Isten ad. Gyermekeim túlságosan kötődtök a földhöz és a földies dolgokhoz, ezért A SÁTÁN ÚGY HÁBORGAT TITEKET, AHOGYAN A SZÉL A TENGER HULLÁMAIT. Ezért életetek lánca a szívvel való ima és Fiam, Jézus imádása legyen. Neki adjátok át a jövőtöket, hogy Őbenne mások számára öröm, életetekkel pedig példa legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2016. augusztus 25. - Medjugorjei üzenet)

 

► A VÉR ÉS KÖNNYEK FOLYAMA / + Igék a Szentírásból

Európában ismét háború van, s mindezek hátterében komoly szellemi harc folyik.  "Lesújtanak az ezekben a hónapokban kiontott vérnek és könnyeknek a folyamai!" - fogalmazott Ferenc pápa 2022. október 2.-i vasárnapi beszédében. Ha egy folyó kilép a medréből, képes pusztítani: otthonokat dönt romba, életeket olt ki. 

"Erre a kígyó annyi vizet lövellt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó FOLYÓT. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett." (Jel 12,15-17)

"És a parittyákból haragos jégzápor zúdul, és a TENGER vizei ellenük tombolnak, és háborogva csapnak össze a FOLYÓK árjai." (Bölcs 5, 22)

♦ "Sebesültjeik megtöltik a völgyeket, s a patakok és a FOLYÓK csordultig megtelnek holttesteikkel."  (Jud 2,8)

 

► A SZOMORÚSÁG FOLYAMA, A PANASZ ÁRADATA / + Igék a Szentírásból

A sátán az éltető belső örömöt és reményt igyekszik hazugságaival kilopni szívünkből, mikor szenvedélyek és függőségek rabjaivá tesz minket, hazug kívánságok, bűnök és szomorúságok fogságaiba terel, hogy megfosszon bennünket saját életünktől, saját méltóságunktól. A bűnhöz való ragaszkodás élő halottá teszi az embert, mert elveszti miatta belső szabadságát, lelki megkülönböztető képességét, karizmáit, szemének tiszta csillogását, arcának mosolyát, s csak sodródik az árral. A bűn kihat családtagjaira, környezetére és a teremtett világra is. Az állandó meg nem elégedés, a zúgolódás, a panasz, a depresszió, a folytonos kedvetlenség  és az ok nélküli szomorúság is folyóként zúdulhat ránk, hogy elsodorjon minket. Ez nem az élet vizének folyója. Ha nem merítünk elégszer a tiszta forrásból, életerőnket vesztjük, és saját "vizeink" is kiapadhatnak. 

Fontos a megkülönböztetés a szomorúságok terén. Isten irgalmas és mélyen együttérző. A betegség és gyász szomorúságát, ha Őbenne hordozza valaki, a Szentlélek képes jóra fordítani. Az egyedüli szomorúság, melyben Isten örömét leli, a saját bűneink vagy mások bűnei felett érzett szomorúság. Örömre fordítja, ha a Krisztusi igazság mellett döntünk. Az Isten szerint való szomorúságon áttündökölnek a vigasztalás napjának sugarai, azonban létezik egy sötét szomorúság is, aminek látszólag nem tudjuk az okát, mégis megmérgezi a lelket, s elvesz minden derűt. Ez démoni eredetű. Ilyenkor számot kell vetnünk életünkkel, s alaposan meggyónni vétkeinket, vagy szentmiséket ajánlani fel engesztelésül, hiszen a bűneink, mások bűnei pl. a családfánkat terhelő bűnök által okozott sebeken keresztül megkötöződhetünk. (Miklós zsicsai püspök)7

♦ "Felkutatta már a FOLYÓKNAK FORRÁSÁT, és sok rejtett dolgot napvilágra hozott." (Jób 28, 11)

"Bárcsak ügyeltél volna törvényemre, akkor boldogságod hasonlítana a FOLYÓHOZ, és igazságosságod a TENGER hullámához." (Iz 48,18)

♦ "Bűnödet ne szégyelld sose megvallani, és ne szegülj szembe a FOLYÓ SODRÁVAL." (Sir 4,26)

♦ "Bábel FOLYÓI mentén ültünk és sírtunk: a Sionra emlékeztünk." (Zsolt 137,1)

♦ "Akkor majd lecsendesítem vizeit, FOLYÓI úgy fognak folydogálni, mint az olaj – mondja az Úr, az Isten." (Ez 32,14) 

 

 AZ ÉLŐ VÍZ FOLYÓI / + Igék a Szentírásból

Vágyaink, önző elképzeléseink mederben tartása, folyónk megszabályozása is a szeretet cselekedete. "Szeretet Isten tízparancsolatának gyakorlása, ez az egész megkísértett élet. Aki az igazságot mindenekfölött keresi, annak természetes, hogy feszültség keletkezik a lelkében. A feszültséget hordozni annyit jelent, mint szeretni. Mindenről lemondani, hogy képesek legyünk a szeretetre, vákuumot szül. A szeretet lelki vákuumot szül. Ezt a vákuumot egy napon betölti a Szentlélek." (Barsi Balázs atya)

♦ "FOLYÓK, tapsoljatok kezetekkel, hegyek, társuljatok az ujjongáshoz!" (Zsolt 98,8)

♦ "Aki hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, ÉLŐ VÍZ FOLYÓI fakadnak.” (Jn 7,38)

♦ "És megmutatta nekem az ÉLET FOLYÓJÁT, kristályhoz hasonlóan ragyogott, Isten és a Bárány trónjából fakadt."
(Jel 22,1)

♦ "A FOLYÓ mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nő, amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál.” (Ez 47,12)

♦ "Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a FOLYÓIG ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni."  (Jer 17,8)

 

► AZ ÖRÖMTELI ISTENKERESÉS

2022. szeptember 25.

"Drága gyermekek! Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megvilágosíthasson benneteket, hogy örömteli istenkeresők és a végtelen szeretet tanúi legyetek. Kicsi gyermekeim, veletek vagyok és újra hívlak mindnyájatokat: legyetek bátrak és tegyetek tanúságot azokról a jócselekedetekről, amelyeket Isten bennetek és általatok tesz. Legyetek örömteliek Istenben. Tegyetek jót felebarátaitoknak, hogy jó legyen számotokra a földön és imádkozzatok a békéért, amely veszélyben van, mert a sátán háborút és békétlenséget akar. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2022. szeptember 25. - Medjugorjei üzenet)

A Szűzanya hangsúlyozza, hogy imáinkkal befolyásulhatjuk a világ eseményeinek alakulását. Nincs okunk a félelemre, ha komolyan vesszük és használjuk azokat a "fegyvereket", melyeket Égi Édesanyánk a kezünkbe adott. A lelki építkezés ideje van. Egyéni, családi vagy közösségi imáinkkal nagy engesztelő mozgalmakba kell bekapcsolódnunk, hogy imáink ereje megsokszorozódjon. Az "öt kőből " újjáépülhetnek ma is "lerombolt hídjaink", újjáépülhetnek a "Szentlélek templomai". Lelkünk békéjével együttjár az öröm áradása is.

► ÖT KŐ

A Szűzanya imára buzdító felszólítása napjainkig érvényes.

1. A RÓZSAFÜZÉR - "Az ima a mi kopogtatásunk Isten Szívének ajtaján. A rózsafüzér imádkozása az első üzenet, az a kövünk, amellyel megállíthatjuk a gonosz háborúját, megváltoztatjuk önmagunkat és az egész világot."

2. Az OLTÁRISZENTSÉG - "A Szűzanya azt mondja, hogy a vasárnapi Szentmisénk legyen számunkra az első helyen."

3. A BIBLIA - "A Szűzanya arra szólít, hogy mindennap olvassuk a Szentírást. A Biblia nem könyv, a Biblia Személy."

4. A BÖJT - "Csak az önmagán uralkodó ember lehet szabad és képes arra, hogy átadja magát Istennek és felebarátjának, ahogyan azt hitünk megköveteli."

5. A HAVI SZENTGYÓNÁS - "A szentgyónás a szeretet szentsége, amely rámutat Isten irgalmára. A szentgyónás a mi feltámadásunk."

Ez az az öt oszlop, amelyre az Anyaszentegyház és a világ megújulása épül.

(Forrás: Fra Jozo Zovko: Öt kő, Siroki Brijeg, 2010)

 

SZŰZ MÁRIA, BÉKE KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

 

♦ "Könyörgésükre egy kis forrás bővízű, nagy FOLYÓVÁ dagadt..." (Esz 1,0)

♦ "Minden FOLYÓ a tengerbe ömlik, s a TENGER mégsem telik meg; a FOLYÓK egyre folytatják útjukat céljuk felé. (Préd 1,7)

"A FOLYÓK hallatják, Uram, a FOLYÓK hallatják zúgásukat, a vizek hallatják dübörgő hangjukat. Hatalmasabb, mint sok víznek zúgása, hatalmasabb, mint a tenger morajlása, mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. Bizonyítékaid valóban igazak, házadat szentség illeti, Uram, minden időkre." (93. zsolt, 3-4)

Ámen.

 

Források:

- Szent István Társulati Biblia

- Fra Jozo Zovko: Öt kő. Elmélkedések és a Béke Királynőjének üzenetei 1984-től 2010-ig (Siroki Brijeg, 2010)

- Medjugorje. A Szűzanya üzenetei: http://www.medjugorje.hr/hu/medjugorjei-jelenesek/a-szuzanya-uzenetei/?d...

1. https://hu.wikipedia.org/wiki/Délszláv_háború,

2. http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/2013-msc/szarvas_gabor.pdf

3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Boszniai_háború, 4. https://www.loc.gov/item/2009584251/,

5. https://hu.wikipedia.org/wiki/Međugorje, 6https://hu.wikipedia.org/wiki/Mir_Sada

7. https://www.youtube.com/watch?v=LBfQ5BmqBkE&t=1s (Egy hittérítő levelei. Miklós zsicsai püspök. Odigitria, 2021)

8. https://www.youtube.com/watch?v=gkNmHoOfSk4

I. https://www.youtube.com/watch?v=QS-nGvv63wE, II. https://www.youtube.com/watch?v=VfEDL9qSYJo&t=210s

 

2022. október 5.  Imrik Zsófia

Szerző: 

Imrik Zsófia