B.Ú.É.K. - Úti tanúságtétel

Az óév utolsó napján történt. A Balaton déli partján vonatoztam. Gyanús férfi ült le a közelemben. Egy óra elteltével vettem észre hogy illetlenül viselkedik. Azonnal átmentem egy másik kocsiba, mire ő is felugrott a helyéről, s az ellenkező irányba indulva gyorsan leszállt a következő állomáson. A vonat már jó ideje robogott tovább, nekem azonban a másik kocsiban sem szűnt meg a rossz érzésem, holott láttam, a férfi eltűnt a siófoki aluljáróban.

Jézus Szent Nevét hívtam segítségül, majd suttogva kértem: megváltó Szent Vére mossa le rólam a szennyet, ami méltóságomat sérti. Ebben a pillanatban a hozzám legközelebb lévő vonatajtó teljes erőből kivágódott a mozgó járművön. Imádkoztam tovább a helyemen. A kalauznő pár perc múlva jött visszafelé, s döbbenten kérdezte tőlem, hogy már megint mi történt? Ez az ajtó fixen be volt zárva, nem nyílhatott volna ki, ő ellenőrizte, mikor elhaladt itt az imént. Megdöbbenve állt még azután is, hogy becsukta. Nekem minden rossz érzésem elmúlt, teljes béke vett körül. Örömmel utaztam tovább.

Mi történt? Olyan dolog, amiről eddig csak lelkigyakorlatokon hallottam. Amikor kivágódott az ajtó, a vonatról még valaki távozott Jézus Nevének és Vérének segítségül hívása miatt!

Ha bűn történik valahol, nem elég megbocsátani vagy meggyónni, a helyet is meg kell spirituálisan tisztítani. Egy nagy veszekedés után sem elég kiengesztelődni, mert a bosszúállás vagy a harag lelke attól még ugyanúgy ott portyázik élettereinkben, és keresi az újabb alkalmat, amivel megkísértheti vagy gyötörheti, nyugtalaníthatja, egymás ellen hangolhatja az ott élőket. Vannak bűnök, melyekhez démonok kapcsolódnak. A beteg lelkű férfi ugyan leszállt a vonatról, de a tisztátalanság lelke, aki őt rabságban tartja és használja, még ott volt a vonaton utána is.

Lelki szabadságunkat nap mint nap óvnunk kell, mert még tudtunkon kívül is veszélynek van kitéve. Jézus megváltó Vére, mint páncél oltalmazza azokat, akik segítségül hívják a szellemi harcban. Egyedül az áldás semlegesíti az átkot, s ezt nem először tapasztalom.

Fél évvel ezelőtt a Kelenföldi pályaudvaron egy férfi szeretett volna pénzt kérni tőlem, mire én nemet mondtam. Teljesen kiakadt, s szemtől szembe megátkozott. Éreztem, hogy szavainak ereje van, s hatása blokkol, erőtlenné tesz. Ahogy magamhoz tértem, eszembejutott a kis papírtáska, melyben 5 perccel azelőtt ajándékot kaptam egy kedves barátomtól, ki időközben továbbutazott egy másik vonattal. Kivettem belőle egy fehér borítékot és kinyitottam. Az ellenségeinkért való ima állt benne. Csodálatos, ahogy Isten helyzeteket ad, s jelen van a mindennapjainkban. Ő képes a rosszat jóra fordítani. Az átok csak áldással semlegesíthető. 

Január 2. Jézus Szent Nevének napja. Más liturgikus hagyomány újév első vasárnapjára teszi, a reformátusok újév napján ünneplik. Az ünnep jelentőségére vall, hogy a katolikusok utána nevezik a januárt Jézus Neve hónapjának is.

"Jézus Nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban"! (Fil 2,10)

Imrik Zsófia, 2023. január 12.

 

Imádságok:

Megváltónk Szent Vére mint védelmi páncél

Ó, Megváltónk drága Szent Vére, boríts be engem páncélként, s oltalmazz engem minden utamon és minden szellemi küzdelemben! Född be gondolataimat, képességeimet és érzékeimet védelmed páncéljával! Szent Véred erejének pajzsa hárítsa el a gonosz tüzes nyilait, hogy se testemet, se lelkemet el ne találhassák, s hogy se méreg, se varázslat, se okkultizmus ne árthasson nekem. Semmiféle gonosz lélek ne gyötörjön, és ne zaklasson, hanem oltalmazó Szent Véred páncélja láttán futamodjék meg a sátán és minden csatlósa! Ó, Megváltónk drága Szent Vére, szabadíts meg minden gonosztól és minden veszélytől, hogy teljesíthessem a rám bízott feladatot Isten dicsőségére! Teljes szívemből megváltó Szent Véred erejének szentelem magamat és családomat. Ó, jóságos Jézus, Te magad vagy a szeretet, szabadíts meg engem és családomat minden gonosztól és minden veszedelemtől! Ámen.

Ima a gonosz lelkek hatalmának megtöréséért

Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse - különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen

 

    

Szerző: 

Imrik Zsófia