A Częstochowai Madonna kultusza Magyarországon

Arra vállalkoztam, hogy összegyűjtöm a Częstochowai Madonna összes magyarországi kegyképmásolatának fotóját, és bemutatom ezen az oldalon. Igyekszem másokban is felkelteni az érdeklődést, hogy minél többen megélhessük a közösségi összefogás örömét.  Eddig néhány profi fotóson kívül zömmel amatőrök munkáit használtam fel, de az interneten talált képek közül is válogattam. Azt szeretném, hogy a Madonnán keresztül minél több ember összekapcsolódjon egy szép ügy érdekében. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezidáig időt és energiát szántak rá, hogy kérésemre fényképeket készítsenek, nevüket abc sorrendben közlöm zárójelben a helyszín nevével, ahol fotóztak.

FOTÓZTAK

Cholnoky Judit (Pécs), dr. Fábián Borbála (Miskolc), Holló Hunor (Brennbergbánya), Imrik György (Sopron), Joos Attila (Egervár), Kiss Iván plébános (Marcali), Korhecz Papp Zsuzsanna (Zimony, Miskolc), Kubanek László (Zamárdi Üdülőtelep), Markolt Sebestyén (Vác), Matuska Zoltán (Kiskőrös, Kiskunhalas, Petőfiszállás-Pálosszentkút), Mészáros Erika (Miskolc), Péter I. Zoltán (Nagyvárad), Radó Tamás plébános (Kapuvár).   

Interneten talált fényképeket is felhasználtam, mindegyik alatt igyekeztem feltüntetni a fotósok neveit, és a képek internetes forrását: "atosz66" (Szeged-Alsóváros), "bablenam" (Márianosztra), Bajkó Ferenc (Pápa), Civertan Stúdió (Egerszalók), Göröntsér Vera (Budapest, Központi Papnevelő Intézet, Pálosok kútja), Gyimesi Imréné (Kismarton), Holper Ferenc (Kapuvár), Lantos M. (Egerszalók), Mount Man Photo (Sveti Petar u Sumi), Neményi Margó (Budapest, Központi Papnevelő Intézet, Pálosok kútja), Nyéki Tamás (Pápa), Spitzer Fruzsina (Budapest, Gellért-hegyi pálos sziklakolostor), Thaler Tamás (Lepoglava)

A fényképgyűjtemény még nem teljes, kiegészítésre vár. Ha bárki indíttatást érezne, hogy egy-két fényképpel bekapcsolódjon, örömmel fogadom jelentkezését, mert még vannak hiányzó képek, melyekről az alábbiakban olvashat. Olyan is előfordul, hogy a gyűjtés közben derül ki egy-egy fotó alapján, hogy a kép nem is a czestochowai ábrázolás. Leggyakrabban a brünni kegyképpel keverhető össze. Köszönöm a brünni ábrázolásokról küldött fotókat is, talán egyszer feldolgozom témaként azt is.

      

Az egervári Alexandriai Szent Katalin ferences templom Częstochowai Madonna-másolata. Fotók: Joos Attila (2016)

   

A pécsi Szent Imre pálos templom Częstochowai Madonna-másolata. Fotók: Cholnoky Judit (2016)

      

A brennbergbányai Szent Borbála-templom Częstochowai Madonna-másolata. Fotók: Holló Hunor (2016)

 

FELHASZNÁLT IRODALOM

A częstochowai kegykép másolatai elsősorban Lengyelországban és Magyarországon terjedtek el, de Oroszországban is kialakult egy sajátos típusuk. Az első częstochowai kegyképmásolatra 2013 nyarán figyeltem fel Márianosztrán. Életreszóló benyomást tett rám. A kegyképek iránti érdeklődésem ennek a találkozásnak köszönhető. 2016 tavaszán kezdtem el összegyűjteni a Częstochowai Madonna magyarországi kegyképmásolatainak fotóit, miután elolvastam Szilárdfy Zoltán, Barna Gábor, Sas Péter és Tüskés Anna történészek tanulmányait a częstochowai kegykép kultuszáról. A témában született legfrisebb és legbőségesebb irodalomra - Elżbieta Wlaźnik 2015-ben írt szakdolgozatára - dr. Fábián Borbála történész hívta fel a figyelmemet. Az ő közvetítésével jutottam hozzá a Varsói Egyetemen írt szakdolgozat magyarnyelvű összefoglalójához, melynek címe:  A Częstochowai Szűzanya tisztelete Magyarországon. Ezt vettem alapul listám elkészítéséhez, melyben nem csak a mai Magyarországon található kegyképmásolatok szerepelnek, hanem azok is, melyeket a Magyar Királyság határain belül helyeztek el a trianoni békeszerződés aláírásáig. A szakdolgozat alapján a csángók számára két legfontosabb kegyképet is belevettem a felsorolásba: a bukovinai Kácsika nevű kegyhely képét és a 2012-ben Csíksomlyóra került másolatot. Jelenleg 87 ábrázolásról van tudomásom.

E. Wlaźnik, Kult obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej na Węgrzech, Wstęp, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 265–273. Interneten: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/17699/26-265_273-Wlaźnik.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 2016.09.30.

Írások, tanulmányok a témában, kronologikus felsorolásban:

Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Bp., 1943 (1944), 36-42

Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és –szobrok tipológiája és jelentése. Bp., 1994;

Szilárdfy Zoltán: A pálos rend két kegyképe: a Czestochowai és Sasvári Boldogasszony. In: Uő: Ikonográfia-Kultusztörténet. Képes tanulmányok. Budapest, 2003, 117-123, Interneten: http://www.bucsujaras.hu/tanulmany/szilardfy/palos.htm, 2016.09.22.

Elżbieta JACKIEWICZ: Naśladownictwa ołtarza głównego bazyliki jasnogórskiej. Studia Claromontana, 15, 1995, 341 416.

Barna Gábor: A czestochowai Szűzanya tisztelete Közép-Európában. In: „...szolgálatra ítéltél...”. Bálint Sándor Emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor-Szabó Ferenc-Szabó Magdolna, Szeged, 2004,38-51

Sas Péter: A pálosok Mária-tiszteletének művészettörténeti emlékei = Decus solitudinis, Pálos évszázadok, szerk. Sarbak Gábor, Bp., Szent István Társulat, 2007, 657–669. (Művelődéstörténeti műhely, Rendtörténeti konferenciák 4/1.), Interneten: http://www.enkarapilisszanto.eoldal.hu/cikkek/palos-rend/a-palosok-maria-tiszteletenek-m__219_veszettorteneti-emlekei.html, 2016.09.22.

Tüskés Anna: Adatok a częstochowai kegykép kultuszához a 17–18. századi Magyarországon: Cult of the Devotional Picture of Our Lady of Częstochowa in 17th-18th-Century Hungary, BAROKK. TÖRTÉNELEM-IRODALOM-MŰVÉSZET 18: pp. 157-167. (2010), Interneten: http://real.mtak.hu/10923/1/2.021.pdf, 2016.09.22.

 

KUTATÁSAIM SORÁN GYŰJTÖTT ADALÉKOK
 
Elżbieta Wlaźnik 76 ábrázolást említ szakdolgozatának magyar nyelvű összefoglalójában, melyből 47-et a máig megőrzött ábrázolások kategóriájába sorol, 7-ről úgy tartja, hogy megsemmisültek vagy elkallódtak, 22 ábrázolás sorsát pedig bizonytalannak jelöli meg. Kutatásaim során ellenőrizni kezdtem a kegyképeket, valóban megvannak-e. Néhány adalékot szeretnék megosztani, reflektálni a szakdolgozat eredményeire.
 
-pálosveresmarti kegykép, melyről Elżbieta Wlaźnik szakdolgozatában azt írja, hogy a gyöngyösi Mátra Múzeumban található, elkallódott vagy megsemmisült. Báryné Dr. Gál Edit, a Mátra Múzeum muzeológusa szerint téves információ, hogy a pálosveresmarti Madonna kegyképe a Mátra Múzeumban lenne. "Elképzelhető, hogy valamikor a 20. század elején valóban bekerült az akkori Mátrai Múzeumba, amelynek gyűjteménye az 1930-as években kibővült az egyházi múzeum anyagával és a város főtemplomának északi karzatán volt, de ez a gyűjtemény a II. világháború idején nagyrészt elpusztult vagy elkallódott. A mai Mátra Múzeum 1957-ben alakult. Meg kellene kérdezni a Szent Bertalan Templom Kincstárát (Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3.), vagy a ferenceseket, nem került-e be hozzájuk." (2016.09.21.  Báryné Dr. Gál Edit közlése emailben) Felvettem a kapcsolatot a Szent Bertalan Templom Kincstárral, nekik nem volt információjuk a kegyképről. A gyöngyösi ferencesek házfőnöke kérdésemre a következő választ adta: "A ferences kolostorban nem volt és jelen pillanatban sincs másolat a Fekete Madonnáról. (FR. József közlése emailben, 2016. 09.25.) 
 
-Elżbieta Wlaźnik által kérdéses 22 bizonytalan meglétű kegykép közül eddig 7 ábrázolásról sikerült információt gyűjtenem, miután emailben felkerestem az érintett települések plébánosait. A marcali, nemesdédi, kapuvári, soproni, brennbergbányai és pincehelyi kegyképek is megőrződtek, a mádi plébánosnak azonban nincs tudomása Mádon częstochowai másolatról.
 
-Szeretném kiegészíteni a listát 11 db olyan ábrázolással, melyek Elżbieta Wlaźnik szakdolgozatában nem szerepelnek. Ma is meglévő ábrázolások találhatók még Zimonyban, Nagyváradon, Miskolcon, Zamárdi Üdülőtelepen, Petőfiszállás-Pálosszentkúton és a Budapest Gellért-hegyi pálos sziklakolostorban, utóbbiban kettő is. Két ábrázolás - Nezsider és Köröm települések kegyképei - már csak írott forrásból ismertek. A horvátországi Pakrác (Pakrac) és Petrinya (Petrinja) települések is rendelkeztek czestochowai kegyképmásolattal, meglétük még utánajárást igényel. (Mivel a horvát településekre sok kép került - a szakdolgozat szerint 1708-ban a zágrábi püspökség ötven másolatot kapott a lengyel pálosoktól -, a kutatás bővíthető.
 
 
 
ÖSSZESÍTŐ LISTÁIM, TÉRKÉP ÉS FÉNYKÉPEK
 
Adalékaimmal kiegészítve több összesítő listát is készítettem a Częstochowai Madonna kegykép kultuszának magyarországi elterjedéséről. 87 ábrázolást számoltam össze, melyből 59-et megőriztek, 11 elkallódott vagy megsemmisült, 17 megléte pedig további utánajárást igényel. Először abc-sorrendben, a későbbiekben hozzávetőleges időrendi sorrendben mutatom be őket. Az időrendi sorrendbe szedett ábrázolások száma 84, mert ott csak a képeket számoltam, a két miseruhát és a templomi zászlót nem. Az ábrázolások helyszíneit térképen is jelöltem, hogy jól látható legyen a kegyképek földrajzi elterjedése is. A kronologikus lista számozását követi a térkép és az utána bemutatott fényképek sora is. 
 
A megőrzött ábrázolások helyszínei abc-sorrendben (58 db): Betlér, Bölcske, Bölgyén, Brennbergbánya, Budapest (Egyetemi templom (2db), Karmelita nővérek temploma, Központi Papnevelő Intézet udvara, Ó-hegyi lengyel templom (2 db), Rókus kápolna, Sziklakolostor (2 db), Sziklatemplom (2 db), Terézvárosi templom, Szent István-bazilika), Csíksomlyó, Eger, Egerszalók, Egervár, Gáboltó, Gyalóka, Hunya, Kapuvár, Kácsika, Kisboldogasszony, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kismarton, Kőrös, Lepoglava, Lók, Marcali, Márianosztra, Mezőtúr, Miskolc, Nagymarton, Nagyszombat, Nagyvárad, Nemesdéd, Pápa, Perkáta, Petőfiszállás-Pálosszentkút, Pécs, Pincehely, Rimaszombat, Sopron, Sopronbánfalva, Sveti Petar u Sumi, Szabadka, Szakolca, Szeged-Alsóváros, Varasd, Vác, Városszalónak, Zamárdi Üdülőtelep,  Zimony.
 
                    
   Brennbergbánya           Budapest, Egyetemi tp.       Bp., Központi Papnevelő Intézet          Budapest, Ó-hegyi tp.         Budapest, Rókus-kápolna
 
                   
Budapest, Sziklakolostor   Budapest, Sziklakolostor       Budapest, Sziklatemplom        Budapest, Terézvárosi tp.                  Egerszalók
 
                   
                  Egervár                                     Gáboltó                                   Hunya                                     Kapuvár                                   Kácsika
 
                      
   Kisboldogasszony                     Kiskőrös                                  Kiskunhalas                              Kismarton                                         Lepoglava
 
                
                  Lók                                       Marcali                              Márianosztra                                   Miskolc                                          Nagyvárad
 
                             Pápa                                           Perkáta                         Petőfiszállás-Pálosszentkút                 Pécs                                      Sopron
 
                    
        Sopronbánfalva                     Sveti Petar u Sumi                       Szabadka                                   Szakolca                                    Szeged
 
          
                    Vác                                Zamárdi Üdülőtelep                      Zimony
 
Az elkallódott, megsemmisült kegyképek abc-sorrendben (11): Budapesti sziklatemplom (1934-es ajándék), Jászberény, Köröm, Mád, Munkács, Nagyszombat (jezsuita kollégium), Nezsider, Pálosveresmart, Sajólád, Sárospatak, Simontornya
 
Felderítésre váró ábrázolások abc-sorrendben (18): BajnaBalatonboglár, Balatonszemes, Dunamocs (templomi zászló)Felsőpaty, FertőújlakGyermely, Ipolyhídvég, Kisújszállás, Keszthely, Léva, Pakrác (Ho.), Petrinya (Ho.), Pécs (miseruha), Püski (kép és miseruha egyaránt), Rákoscsaba, Verőce
 
A számontartott 87 ábrázolás között 76 darab festmény, 3 db falkép, 1 db szobor, 2 db miseruha, 1 db templomi zászló szerepel. A festmények hordozója vászon vagy fatábla, de akad közöttük üveg, bőr és rézlemez hordozójú kép is. A másolatok közül többet is csodatévő kegyképnek tartanak, s még egy könnyező Madonna-kép is van köztük. Sveti Petar u Sumiban 1721-ben láttak a Szűzanya arcán véres könnyeket.
 
-Könnyező kegykép: Sveti Petar u Sumi, 1721
-Üvegre festett kép: A rimaszombati múzeumban őrzött kép, melyet Korponayné Géczy Julianna festett.
-Bőrre festett kép a pesti terézvárosi templom Madonnája.
-Rézlemezre festett kép: Budapest, Egyetemi templom, 18. sz.
-A freskókat Karol Malczyk festette a budapesti ó-hegyi lengyel templom és a kiskőrösi (1947), kiskunhalasi (1947) templomokban egyaránt.
-A rézmetszetet a pesti Egyetemi templom alapkövébe helyezték el.
-A márványszobor Ligeti Lajos alkotása (Pálosok kútja, 1916) a Központi Papnevelő Intézet udvarán áll.
-A miseruhákat, amiket a chestochowai Madonna ábrázolásával díszítettek, ajándékba kapta a budapesti Sziklatemplom és Püski temploma is.
-A templomi zászló is ajándékozás útján került Dunamocsra.
 
 
 
A CZESTOCHOWAI MÁSOLATOK ELTERJEDÉSE SZÁZADOKRA BONTVA   
 
Dőlt betűkkel szedve: az elkallódott, elpusztult ábrázolások
 
Sárgával jelölve: FOTÓZNI! Azok az ábrázolások, melyek léteznek, de még nincs róluk fotóm, vagy jobb minőségűre lenne szükségem. 
 
Zölddel jelölve: A tisztázásra váró ábrázolások. Léteznek-e még?
 
 
A częstochowai kegykép 16. századból ismert másolatai Magyarországon
 
1. Pálosveresmarti kolostor, 16. sz.- 17. sz. elején került oda (Későbbi helyei: gyöngyösi ferences templom és rendház, mátrafüredi templom, gyöngyösi       Mátrai Múzeum; írott forrásból ismert, elpusztult vagy elkallódott a II. v.h. idején.), 16. századi kegyképmásolat
 
2. Sopronbánfalva, Angyalok Királynéja kegytemplom, főoltáron a 17. sz.-tól, 1669-től rendszeres felajánlások (Korábbi helye a 16. sz.-ban: a    sopronbánfalvai Szent Wolfgang-kápolna, a 17. sz.-tól az Angyalok Királynéja kegytemplom, átmeneti helye: a sopronbánfalvi Mária Magdolna plébániatemplom, majd ismét a kegytemplom főoltára), 16. sz.-i csodatévő kegyképmásolat
 
 
 
 
A częstochowai kegykép másolatainak elterjedése a 17. századi Magyarországon
 
3. Kisboldogasszony (Kleinfrauenhaid, Ausztria), Mária mennybevitele kegytemplom, főoltáron a 17. sz.-tól (Esterházy Pál fraknói várából származik), 17. sz.-i kegyképmásolat, (A kegyképen az 1461-es évszám v.sz. az előkép festési dátuma.)
 
4. Kismarton (Eisenstadt, Ausztria), Szent Mihály arkangyal ferences templom, kegyoltáron a 17. sz.-tól, 17. sz.-i kegyképmásolat
 
5. Kassa (Kosice, Szlovákia), egykori jezsuita, ma premontrei Szentháromság-templom, oltáron a 17. sz.-tól, (jelenleg nincs oltáron?), (Báthory Zsófia alapította és építtette a templomot, a kegyképmásolat is az ő adománya.
 
6. Szabadka (Суботица / Subotica, Szerbia), Szent Mihály arkangyal ferences templom, Fekete Boldogasszony kápolna, mellékoltáron, a 19-20. sz. fordulójától Mamuzsits Lázár polgármester felesége jóvoltából, 17. sz.-i kegyképmásolat
 
7. Nagymarton (Mattersburg, Ausztria) Csermely-képolna (Rinnsalkapelle), oltáron a 17. sz.-tól, 17. sz. végi kegyképmásolat
 
8. Nagyszombat (Trnava, Szlovákia), jezsuita kollégium, 1663-tól vagy 1665-től tisztelték tűz, pestis és éhínség ellen a csodatévő kegyképmásolatot. (Írott forrásból ismert: Esterás (Esterházy) Pál: Mennyei korona, Nagyszombat, 1696. p. 792-793)
 
9. Nagyszombat (Trnava, Szlovákia), egykori jezsuita Egyetemi templom, ma Keresztelő Szent János-székesegyház, Czestochowai-kápolna, oltáron a 17. sz.-tól, festője: Stadler Vitus, 1639
 
10. Sárospataki vár, kápolna, oltáron a 17. sz.-tól, csodatétele: 1664.02.06. (Báthory Zsófia és I. Rákóczi Ferenc idejéből, írott forrásból ismert: Historia Domus, Annuae: 1664)
 
11. Munkács, Rákóczi-vár, a 17. sz.-ban (I. Rákóczi Ferenc idejéből, írott forrásból ismert: Kőrösy György 1688-ban készített leltárából.)
 
12. Rimaszombat (Rimavská Sobota, Szlovákia), ma a Gömör-Kishonti Múzeumban, Korponayné Géczy Julianna (1680-1714), a "lőcsei fehér asszony" üvegre festett másolata a 17. sz. végéről.
 
 
 
 
 
A częstochowai kegykép másolatainak elterjedése a 18. századi Magyarországon
 
13. Zimony (Земун/Zemun, Szerbia), Keresztelő Szent János ferences templom, oltáron 1723-tól (A 18. sz. első negyedében Belgrádban tisztelték, 1723.11.10-én hozták Zimonyba. (Változat: Jézus országalmát tart.)
 
14. Márianosztra, Magyarok Nagyasszonya pálos kegytemplom, kegyoltáron 1729-től, festette: Laskivi Cyprián pálos szerzetes Czestochowában, 1720 k.
 
15. Szakolca (Skalica, Szlovákia), Remete Szent Pál pálos templom, főoltáron a főoltárkép felett a 18. sz.-tól
 
16. Gáboltó (Gaboltov, Szlovákia), Szent Adalbert kegytemplom, mellékoltáron a 18. sz.-tól
 
17. Nezsider (Neusiedl am See, Ausztria), egykori pálos kolostor, oltáron a 18. sz.-tól, (Írott forrásból ismert: "egy nagyon régi faoltár a Czestochowai Szűz tiszteletére" (DAP I. 227.))
 
18. Pápa, egykor pálos, ma bencés Nagyboldogasszony-templom, főoltáron a 18. sz.-tól
 
19. Egervár, Alexandriai Szent Katalin ferences plébániatemplom, főltáron a 18. sz.-tól
 
20. Budapest, egykor pálos Kisboldogasszony-templom, ma Egyetemi templom, főoltáron 1758-tól a rézlemezre festett másolat.
 
21. Szeged-Alsóváros, Havi Boldogasszony ferences templom, mellékoltáron 1740-től, festette: Morvay András, 1740
 
22. Vác, Szent Kereszt ferences templom, eredetileg mellékoltáron a 18. sz.-tól, ma a déli mellékhajó 1. és 2. kápolnája közötti átjáró déli falán
 
23. Jászberény, Jézus neve ferences templom, írott forrásból ismert
 
24. Simontornya, volt ferences templom 
 
25. Gyalóka, Keresztelő Szent János római katolikus templom, a sekrestyeajtó felett a 18. sz.-tól, kegyképmásolat a 18. sz. 2. feléből
 
26. Perkáta, Kisboldogasszony plébániatemplom, mellékoltáron a 18. sz.-tól
 
27. Bölcske, Szentháromság plébániatemplom, eredetileg mellékoltáron a 18. sz.-tól, (jelenleg a templomban tárolják, de valamiért nincs a falon)
 
28. Egerszalók, Szűz Mária neve templom, kegyoltáron a 18. sz.-tól
 
29. Bölgyén (Bedzany, Szlovákia), kastély kápolna, oltáron a 18. sz.-tól, kegyképmásolat a 18. sz. 2. feléből
 
30. Budapest, Rókus-kápolna, a mellékoltár fölött a 18. sz.-tól, Ismeretlen magyarországi festő képe  18. sz. közepéről, (Változat: Máriát és a gyermek Jézust felé-jük rózsát nyújtó puttókkal ábrázolja a festő)
 
31. Lók (Unterfrauenhaid, Ausztria, Mária mennybevétele katolikus plébánia- és búcsújárótemplom, mellékoltáron a 18. sz.-tól, kegyképmásolat 1629-ből, 
(Változat: Jézus ruhája nem vörös, hanem fehér. Mária és a gyermek nyakán nyakláncok.)
 
32. Betlér (Betliar, Szlovákia), Andrássy-kastély, kegyképmásolat a hitvesi ágy fölött v.sz. a 18. sz.-ból
 
33. Nagyvárad (Oradea, Románia), egykor pálos, ma premontrei Fájdalmas Szűz templom, a 18. sz.-tól az egyik oltárépítmény felett, ma a szentélyzáródás melletti falon
 
34. Sajólád, egykori pálos kolostor (ma római katolikus plébánia), P. Ujhelyi Atanáz cellájának falán 1747-ben, írott forrásból ismert
 
35. Köröm, egykor pálos, ma római katolikus templom, írott forrásból ismert
 
36. Eger Dobó István Vármúzeum, Ismeretlen festő: Trompe l'oeil a czestochowai Szűzanya képével, 18. sz. 2. fele, olaj, fa, 30,3x22,2 cm, lelt. szám 55.454
 
37. Miskolc, Nagyboldogasszony minorita plébánatemplom, egykor a szentélyben a 18. sz. 2. felétől, ma az előtér Lourdes-i barlangjának falán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A częstochovai kegykép másolatainak elterjedése a 19. sz.-i Magyarországon
 
38. Mezőtúr, Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom, a szentély egyik oszlopán a 19. sz.-tól
 
39. Budapest, Terézváros, Ávilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom, mellékoltáron a Pollack Mihály által 1828-1835 között  tervezett Szent István-oltár menza feletti részén, a Schoefft József által festett Patrona Hungariae oltárkép alatt
 
 

 

A czestochovai kegykép másolatainak elterjedése a 20. századi Magyarországon

40. Kácsika (Cacica, Bukovina, Románia), Basilica Minoris kegytemplom, oltáron a lengyel sóbányászok által 1904-ben épített tp.-ban, fára festett kegyképmásolat (Korábban: a sztanyiszlói örmény kat. tp. (Stanislawow, Ukrajna))

41. Budapest, Központi papnevelő Intézet Papnövelde utcai épületének belső udvarán (1935 előtt: VIII. K., Lósy Imre utcában), Ligeti Lajos: Pálosok kútja (1916)

42. Kisújszállás (?)

43. Budapest, Óhegy, lengyel nemzetiségi Mindenkor Segítő Szűz Mária templom, eredetileg az oltáron 1930-tól, ma a mellékoltár felett

44. Budapest, Óhegy, lengyel nemzetiségi Mindenkor Segítő Szűz Mária templom, Karol Malczyk freskója az oltár felett: a Czestochowai Szűzanya a lengyel és a magyar címerrel (1947)

45. Kiskőrös, Szent József katolikus templom, Karol Malczyk falképe

46. Kiskunhalas, Szent Péter és Pál apostolok templom, Karol Malczyk falképe

47. Zamárdi Üdülőtelep, Nagyboldogasszony-kápolna, mellékoltáron

48. Balatonboglár (?)

49. Balatonszemes (?)

50. Keszthely (?)

51. Marcali, Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom

52. Püski (?)

53. Bajna (?)

54. Rákoscsaba (?)

55. Gyermely (?)

56. Mád, Szentháromság templom, (Írott forrásból ismert)

57. Nemesdéd, Szentháromság templom

58. Fertőújlak (?)

59. Pincehely

60. Felsőpaty (?)

61. Kapuvár, Szent Anna plébániatemplom

62. Brennbergbánya, Szent Borbála templom, mellékoltár felett, (A kegyképmásolat a II. v.h.-ban itt menedékre talált lengyelek ajándéka)

63. Sopron, Szent István-templom (Lengyel hadifoglyok ajándéka)

64. Verőce (?)

65. Léva (Levice, Szlovákia) (?)

66. Ipolyhídvég (Szlovákia) (?)

67. Pécs, Szent Imre pálos templom, a jobboldali mellékhajó végén lévő kis kápolna oltárán 1938-tól. (1934-ben a Magyarországra visszatelepült pálosok hozták ajándékba.)

68. Budapest, Gellért-hegy, Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom (Lengyelországi ajándék 1934-ből, elveszett)

69. Budapest, Gellért-hegy, Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom, a kolostorhoz vezető folyosón, Temesvári R. Vidor által festett másolat 1935-ből

70. Budapest, Gellért-hegy, Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom, lengyel kápolna oltárán 1994-től, (Lengyelek ajándékozták a pálosok hazatelepülésének 60. évfordulóján, 1994. május 15-én), 20. sz.-i kegyképmásolat

71. Budapest, Kármelita nővérek temploma (1995-ben ajándékozás útján)

72. Petőfiszállás-Pálosszentkút, Szűz Mária születése pálos templom, a főhajó É-i oldalán 1940-től (A II. v.h. idején Oszkóba internált lengyel menekültek adománya)

 

A częstochovai kegykép másolatainak elterjedése a 21. századi Magyarországon és Erdélyben

73. Hunya, Szent László-templom, mellékoltáron 2000-től, festette: Witold Bulik festőművész (Az 1999-ben leégett hunyai templom helyére épült új templomba Lengyelországból érkezett 2000. október 20-án)

74. Budapest, Szent istván bazilika, oldalkápolna, 2011

75. Csíksomlyó, ferences szentély, 2012

76. Budapest, Gellért-hegyi pálos sziklakolostor, 2014-ben ajándékozás útján, (Nagyházi Galéria és Aukciósház) ikon a 18. sz. 2. feléből, a Kárpáti régió lengyelek lakta vidékének jelentősebb ikonfestő műhelyében készült

77. Budapest, Gellért-hegyi pálos sziklakolostor, 2015-ben ajándékozás útján, (Nagyházi Galéria és Aukciósház) ikon a 18. sz. 2. feléből, a Kárpáti régió lengyelek lakta vidékének jelentősebb ikonfestő műhelyében készült

78. Városszalónak (Stadtschlaining, Ausztria), Szent József római katolikus kegytemplom, (egykor pálos kolostor állt itt), a mostani templomban egy modernkori másolat

 

A czestochovai kegykép másolatainak elterjedése az egykor részben Magyarországhoz tartozó területeken

79. Varasd (Varazdin, Horvátország)

80. Kőrös (Krizevci, Horvátország)

81. Pakrác (Pakrac, Horvátország), Szűz Mária mennybevétele templom (?)

82. Lepoglava (Horvátország), eredetileg pálos Nagyboldogasszony-templom

83. Petrinya (Petrinja, Horvátország) (?)

84. Sveti Petar u Sumi (Horvátország, Isztria), pálos Szent Péter és Pál templom, főoltáron a 18. sz.-tól a magyar pálosok által alapított templomban

 

 

 

 

 

Szerző: 

Imrik Zsófia