A bizánci eredetű síri leplek története és liturgikus használata

A síri leplek története a 12. századig nyúlik vissza. A bizánci görögök által kedvelt késő-középkori temetési ábrázolásokat Hans Belting, nagy Bizánc-kutató művészettörténész szerint a torinói lepel ösztönözhette. Az ezüst- és aranysodronnyal gazdagon hímzett, 200x72 cm méretű thesszaloniki epitáphiosz egyike a legragyogóbb alkotásoknak. Tanulmányomban a síri leplek eredetét, helyét a kultuszban valamint ábrázolási típusait foglaltam össze. 

A nagypénteki sírbatételi szertartás pillanataiba enged betekintést a következő felvétel: 

https://www.youtube.com/watch?v=y2V_uptysww#t=165

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat vagy click here to download the PDF file.

Szerző: 

Imrik Zsófia