A BIGORSKI Szent János kolostor csodái Észak-Macedóniában

Keresztelő Szent János kegyelmi jelenléte tölti be ma is az észak-macedón Bigorski kolostort. Parthenius püspök, az ortodox kolostor apátja többször is JORDÁNNAK nevezte a közeli Radika folyót, mivel a Szent Előfutár ebben a térségben oly hangosan hívja megtérésre az embereket, mint egykor a Jordán pusztájában.

Az évszázadok során számtalan csodát tett ezen a helyen, de mivel ezek számunkra távolinak tűnnek, talán már meg sem érintik szívünket. Korunk tanúságtételeit kell olvasnunk ahhoz, hogy felismerjük, nem csak Észak-Macedónia legszebb hegyi kolostora ez, hanem gyermekáldások, gyógyulások és szabadulások helyszíne. A kolostor ajtaja éjjel-nappal nyitva állt mindenki előtt, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Aki menedékre vagy vigaszra vágyik, betérhet a Keresztelő macedón otthonába.

Egy alkalommal a sztarec így szólt a mennyei közbenjáróról: “Tanácstalan vagyok, hogy kinyissam-e a számat, és mondjak-e valamit az Úr dicsőséges Keresztelőjéről. Higgyék el, egyáltalán nem könnyű olyan szavakat találni, melyek méltók ahhoz, aki a legnagyobb dicséretet kapta Krisztustól. És valóban, miféle dicséretet mondhatna bárki is arról, akiről a mi Urunk, Jézus Krisztus, az Isten Fia így szólt: "Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál." (Mt 11:11)

Azt mondják, Keresztelő Szent János nem tett csodát, míg a földön élt, de mióta a Mennybe van, megállíthatatlanul közbenjár értünk. Ikonja előtt számtalan zarándok állt már hittel és reménnyel, kiknek könyörgése meghallgatásra talált. Idősek és fiatalok, egészségesek és betegek, ortodox hitűek és más vallásúak egyaránt részesültek gyógyulásban. Hány gyermektelen szülőt tett boldoggá, megajándékozva őket sokévi terméketlen házasságuk után egy új élettel. De hiszen ő maga is egy idős, meddőnek mondott édesanya méhében ujjongott fel! Istennek semmi sem lehetetlen.

A kolostoralapító, Debari Szent János ohridi érsek előtt tárult fel az ikon legelső csodája a 11. század elején. A hagyomány szerint az ikon egy forrás felett lebegett, azon a helyen, ahol ma a kolostor főtemploma áll. A kolostort többször is elpusztították a történelem folyamán, de az ikon megmenekült. Viszontagságos időkben egyszerűen csak eltűnt, majd kellő időben újra felbukkant. A szerzetesek igyekeztek rögzíteni a csodás eseteket, de sajnos 2009-ben egy tűzvészben megsemmisült az a könyv is, melyben számos régi tanúságtételt őriztek. Az ikont védő ezüst ikonborítón egy harmadik kéz is látható, mely az ikon csodatévő erejére utal. Az Úr előfutára ma is alázatosan Krisztusra mutat, s diadalmasan hirdeti pusztába kiáltó szava: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” (János 1:29).

1000 év - A Fény tanúja (dok. film): https://www.youtube.com/watch?v=QrWZaxe3Qp0

     

     

 

TANÚSÁGTÉTELEK A KOLOSOR HONLAPJÁRÓL: https://bigorski.org.mk/en/miracles/

1. ► Szent János meggyógyított egy rákos nőt, akinek már csak néhány hónapja volt hátra az életből 

Személyes tanúságtétel Katerinától, aki kérésünkre írta le és küldte el nekünk 2021. november 8-án a  bigorskim@gmail.com címre.

Kedves Atyák, Isten áldjon mindnyájatokat! Mikor az Istenbe vetett hitünk akkora, mint az élni akarásunk, - hiszen az életet Isten adja -, akkor történnek csodák. 2015 decemberében, 38 évesen tüdőrákot diagnosztizáltak nálam. Az orvosok azt mondták, fel kell készülnünk a legrosszabbra, mert sokkal valószínűbb, hogy meghalok, mint hogy felépüljek. Háromhetente jártam Bitolából Szkopjéba, hogy nyolc órán át kemoterápiát kapjak.

Egy év múlva csontvizsgálatot végeztek, s kiderült, a rák elterjedt. Mellkasi és ágyéki csigolya áttéteim voltak. Mikor elmentem Szkopjéba, azt mondták, ezzel a diagnózissal 6-12 hónapom van hátra. Nem tudom hogy, de elfogadtam, és csak annyit feleltem az orvosnak: "Doktor úr, ezt csak az Isten tudja." Hazamentem Bitolára, vettünk egy sírt, de folytattam az életemet. Minden nap imádkoztam. Akár főztem, akár takarítottam, amikor csak tehettem, gondolatban is imákat mondtam: a Miatyánkot, a Jézus-imát, az Istenszülőhöz intézett imákat, és néha magam is kitaláltam egy-egy imát. Az volt a fontos, hogy lélekben imádkozzak. Folytattam a kemoterápiát, ami egyre nehezebb volt: semmi erőm nem volt, rengeteg fájdalmat viseltem, de minél jobban fájt, annál közelebb éreztem magam Istenhez, és annál jobban hittem Őbenne. Csak az Istenbe vetett hitem maradt. Pénzügyi szempontból nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Rengeteg pénzt költöttünk vitaminokra, s nem engedhettem meg magamnak speciális diétát, így megelégedtem azzal, amink volt.

Egyik éjjel felébredtem az éjszaka közepén. Álmomban egy kolostort láttam, nagy és gyönyörű szállásokkal. Olyan jó volt látni! Magas helyen találtam magam sziklák közt, hegyek közepén, nagy kapu előtt. Egy szakállas férfi állt az udvar bejáratánál, behívott, és jobbra csapokat mutatott. - "Gyerünk, itt a gyógyszered." - A csapokon sárkányfejek voltak. A víz bugyborékolt, hideg és tiszta volt, ezüstösen ragyogott. Csodálkozva ébredtem fel. Néhány nap múlva ugyanezt álmodtam: megint a csapok, a kolostor, minden a régi volt. Azt mondtam a férjemnek: "Menjünk!" Ő meg kérdezte: „De hová? Nem tudjuk, hol ez a hely." Aztán teljesen véletlenül néhány barátommal beszélgetni kezdtünk Istenről és a hitről, s egyikük így szólt hozzám: „Amiről mesélsz, az a Bigorski Szent János kolostor.” Soha nem voltam ott, de úgy beszéltem róla, mintha százszor jártam volna azon a helyen.

Elindultunk, és azonnal kísértéseket tapasztaltunk, mintha valami meg akarta volna akadályozni, hogy eljussunk oda. A telefonom navigációját használtuk, mert még soha nem jártunk Bigorskiban, s nem tudtuk, hogy juthatnánk el oda. Mikor a Kičevo melletti kereszteződéshez értünk, a telefon különböző irányokat adott nekünk. Bevitt minket egy földúton a hegyekbe, ahonna alig tudtunk visszajönni. A telefon háromszor fordított meg minket ugyanott. Nem bírtam tovább, elfáradtam, és hangosan kimondtam: „Uram Isten, Atyánk, ha van ott gyógyír, és ha az álom Tőled jött, akkor nyisd meg nekünk az utat, hogy elérjünk Bigorski Szent Jánoshoz.” Közvetlenül azután, hogy imádkoztam, a telefon más irányokat kezdett adni, mint amiket korábban mutatott. Ennek rajtam kívül is vannak tanúi: a nővérem, a gyerekeim és a férjem is az autóban ültek. Mindannyian megborzongtunk.

     

Megérkeztünk a kolostor elé. Minden ugyanolyan volt, mint álmomban. Rohantam, mint az őrült, bár nem tudom, honnan volt erőm hozzá. Megláttam a sárkányfejű csapokat, keresztet vetettem, és azt mondtam: „Ó Magasságos, Te hívtál ide. Kérlek, adj gyógyszert!" Megittam a vizet és megmosakodtam a forrásvízben. A kolostor ugyanaz volt, mint álmomban. Minden ismerősnek tűnt, mintha százszor jártam volna már ott. Anélkül, hogy tudtuk volna, pontosan a kolostor védőszentjének napján érkeztünk. Sokan jöttek aznap, egy novíciusból szerzetes lett. Bementünk a templomba, és teljes szívemből-lelkemből imádkoztam, abban a hitben, hogy Szent János segít.

Néhány hónap múlva újabb vizsgálatot végeztek, hogy megnézzék, milyen az állapotom, és csoda történt! Nem maradt rák a csontjaimon! Minden tiszta volt. Mindenki nagyon meglepődött, és kérdezték, mit szedtem. De én nem szedtem semmilyen gyógyszert. Én áldást kaptam Bigorski Szent Jánostól, Partenij püspök atyától, - akiről tudom, hogy sokat imádkozik értünk-, és a szerzetesektől. Továbbá ittam a kolostorban a forrás vizéből, s minden nap imádkoztam és hálát adtam Istennek. Ma, 2021. november 7-én ismét itt vagyok a Bigorski Szent János kolostorban. Azért jöttem, hogy hálát adjak Istennek, mert amikor az orvosok már csak hat hónapot jósoltak hátra az életemből, Isten megkönyörült rajtam, és válaszolt imáimra.

Azt mondom hát mindenkinek: Higgy Istenben, higgy keresztény vallásunkban, higgy a Magasságos Istenben, és higgy Isten csodáiban a Bigorski Szent János kolostorban!

Isten áldjon mindnyájatokat! Katerina Bitolából2. ► Szent János csodálatos módon egyszerre három házaspárnak ad gyermeket 

A levél a bigorskim@gmail.com címre érkezett 2021. november 10-én.

Mivel családunk eredetileg a Mijak régió gyönyörű Lazaropole falujából származik, a Bigorski különleges helyet foglal el szívünkben. Gyerekkorunk óta járunk nővéremmel a kolostorba, hogy élvezzük a hely lelki békéjét. Valahányszor meglátogatjuk a kolostort, lelkünk megtelik nyugalommal.

Feleségemmel, Emčével több év házasság és két vetélés után egy nap úgy döntöttünk, ellátogatunk a kolostorba, hogy imádkozzunk Szent Jánoshoz, adja meg nekünk a gyermekvállalás örömét. Elena nővérem és Darko sógorom is velünk jött aznap. Ők is hasonló helyzetben voltak, mivel több év házasság után koraszülöttként világrajött kisbabájuk pár nappal születése után meghalt, s mindez nagy szomorúságot hozott a családban. Nővérem jó barátai, Natasha és Marijan is velünk voltak, akiknek szintúgy több sikertelen próbálkozásuk volt.

Miután a kolostornál kiszálltunk az autóból, mindannyian éreztük, hogy hatalmas teher hullik le rólunk, s a nap sugarai felmelegítik lelkünket. Egy hónappal később a nővérem megtudta, hogy várandós, mindannyian nagyon örültünk neki. Három hónappal később a feleségemmel mi is megtudtuk, hogy szülők leszünk, és megosztottuk a csodálatos hírt családunkkal. Néhány hónap múlva nővérem barátai is ugyanazt a csodálatos hírt kapták: szülők lesznek. Felismertük, hogy a jó hír, miszerint szülők leszünk, abban a sorrendben érkezett hozzánk, ahogy a kolostor apátja imát olvasott fel értünk.

2019 novemberében világrajött Elena nővérem és Darko sógorom Klára nevű gyermeke. Három hónappal később, 2020. február 17-én Isten áldásával, Szent János közbenjárása által megszületett a mi Jovana lányunk is. 2020 júliusában nővérem barátainak, Natasának és Marijannak is megszületett a kisfia, Damjan. A Bigorski kolostornak köszönhetően mindhárom gyermek él és jól van.

Életünk végéig hálásak leszünk Szent Jánosnak és a Bigorski kolostor szerzeteseinek. Idén nyáron eljöttünk gyermekeinkkel is köszönetet mondani a Szent Előfutárnak, Jovanánk pedig megkapta a szent keresztséget és elfogadta az ortodox hitet. Soha nem fogok felhagyni a Bigorski kolostor látogatásával, és akinek csak lehet, elmesélem, amit ott tapasztaltunk.

Tisztelettel, Jovica Markovski

       

3. ► Szent János megszabadít egy fiatal férfit, akit tisztátalan lélek gyötör 

2021. október 31-én a harminckét éves V.D. Gostivarból, Macedóniából érkezett kolostorunkba, és személyesen mesélt nekünk szokatlan történetéről. 

Saját vallomása szerint sokáig úgy érezte, nem a valóságban él. Kínozta a gondolat, hogy valamilyen mentális zavara lehet. Még álmai közben is érzett bizonyos nehézséget, nem tudott aludni, időnként pedig lebénult. Az éjszaka folyamán ötször-hatszor hangos sikoltozásra ébredt. Segítségért kiáltott. Hangokat hallott a fejében, amelyek azt mondták neki, nézzen félre, és látta az emberek árnyékait vagy gondolatait. Elvesztette a figyelmét, nem tudott semmire sem koncentrálni.

2019. augusztus 17-én az estét a barátaival töltötte. Miután hazament, aludni tért. Nem használt kábítószert, és nem fogyasztott sok alkoholt sem. Az éjszaka folyamán felkelt, és öntudatlan állapotban megpróbálta megfojtani édesanyját. Szerencsére ekkor közbelépett az apja és megállította. Testét zúzódások borították, ruhája pedig kiszakadt. Amikor nevén szólítva megkérdezték tőle, mi a baja, vad hangon kiabálta: „Nem V. vagyok, hanem L.!” A szobájában minden szét volt dobálva, a falat pedig karcolásnyomok borították. Amikor tömjént gyújtott, hogy megszentelje otthonukat, fuldokolni kezdett, és ki akarta magát vetni a teraszról, de a családja megállította. Meg kell jegyezni, hogy korábban boszorkánydoktoroknál járt, akik bizonyos tisztátalan vizet adtak neki inni. Természetesen mindez káros és démoni dolog volt!

Unokatestvére azt tanácsolta neki, hogy menjen Bigorskiba, s kérjen imát. Nem volt különösebben vallásos, de mégis hitt Istenben. Először ugyan nem volt hajlandó elmenni, de végül beleegyezett. Mielőtt bement volna a templomba, remegni és sírni kezdett. A bigorski templomba belépve ugyanez folytatódott.

Azon a napon volt az Úr Színeváltozásának ünnepe, 2019. augusztus 19-én. Az istentisztelet a végéhez közeledett, ő folyamatosan ki-be járt a templomba. Amikor a liturgia végén az antidoron (1) fogadásához járult, valami láthatatlan erő megakadályozta, hogy megcsókolja a keresztet, bár ő maga meg akarta csókolni. Apátunk, Parthenius atya rátette a kezét, és megkérdezte nevét és korát. Amikor elé lépett, egy sötét hangot hallott. A hang azt súgta neki, hogy szaladjon ki a templomból, és ugorjon le a verandáról. Parthenius atya azonban kedvességgel és alázattal megakadályozta, hogy a kereszttel távozzon, majd elvezette, hogy imádkozzon érte Keresztelő Szent János csodálatos ikonja előtt. Amikor a sztarec imádkozni kezdett, a fiatalember reszketett, mintha rendkívül fázna, dühében megszaggatta a ruháját, és a földre rogyott. Parthenius atya lehajolt hozzá, hogy megfogja és felemelje. A szenvedő férfi érezte, hogy valami távozik belőle, és végre levegőhöz jutott. Térdre esett, és átölelte az apát lábát, majd így szólt hozzá: „Segíts!” Teljesen kimerült, de most már tiszta volt, mentes a gonosztól. Könnyek között kezdett köszönetet mondani Szent Jánosnak és Parthenius atyának ezért a nagyszerű gyógyulásért. A következő héten ismét eljött a bigorski liturgiára. Nagyon sírt, a hála könnyeit hullatta, tele volt kegyelemmel és alázattal. Azóta V. D. rendszeresen eljön Bigorskiba, és szentségi életet él az egyházban, beleértve a bűnbánatot, a gyónást, a böjtöt, az imát és a szentáldozást.

(1) Antidoron: "A bizánci szertartásban a szent liturgiához a hívők által hozott bor és kenyér maradványa, melyet a pap nem használt föl. - 2. A nagy ünnepek alkalmával végzett litánián megáldott kenyér, búza, bor és olaj. - Az antidoront a hívek részére sztelményként szolgáltatják ki, főként litiás ünnepek alkalmával, kisebb részben egyh. ünneptől függetlenül." (Magyar Katolikus Lexikon)

    

4. ► Szent János kiűzi a démont egy megszállott nőből 

2006 tavaszán egy sikeres, fiatal szkopjei nő, E. H. a Bigorski kolostorba került. Nyugat-Európában dolgozott, s ahogy ő maga mesélte, nem a mi ortodox hitünk szerint élt, hanem egy neoliberális társadalom szabados szelleme szerint. Életmódjának köszönhetően tisztátalan szellem hatalma alá került, vagyis démon szállta meg. Munkahelyi megbeszéléseken és konferenciákon gyakran megesett, hogy a démon megtámadta, és obszcén, istenkáromló dolgokat mondott neki. A hírneve tönkrement, élete pedig pokollá vált. Nagy fájdalmai és szörnyű szenvedései miatt az asszony Keresztelő Szent János segítségét kérte a kolostorban.

Amikor megérkezett, azonnal feltűnt, hogy valami nagyon komoly dologról van szó, így hivatták a kolostor apátját, és együtt vitték be az asszonyt a templomba. A sztarec a megszállt asszonyt Szent János csodatévő ikonja elé állította, s Szent Bazil ördögűző imáit olvasta fel, miközben kezében azt a Szent Keresztet tartotta, melyben az Igaz Kereszt egy darabját őrzik, melyre Jézus Krisztust felfeszítették.  Az imák elmondása közben a démontól megszállt nő arca teljesen megváltozott, ijesztővé vált, száján iszonyatos sikolyok törtek ki, és félelmetes szelek fújtak. Azok a munkások, akik akkoriban a kolostorban dolgoztak, nem tudván mi történik, azt hitték, valami vadállat morog a közeli erdőben. Döbbenetükben még a munkát is abbahagyták egy kis időre. Az imák felolvasása után a nő magához tért, és gyónni szeretett volna. A szentségi gyónás után teljesen megnyugodott. Szent János közbenjárására és a Szent Kereszt erejével kiűzték belőle a gonosz szellemet.

Az 1833-ban Bitushe faluban készült ereklyetartó, mely a Szent Előfutár ereklyéjét és a Szent Kereszt egy darabját is őrzi, a következő ereklyéket tartalmazza még: Szent Julitta és Szent Cyricus, Szent Haralampius, Szent Nikita és Szent Trifon, Szent Jakab, az Úr testvére, Szent Panteleimon, Szent Eustatius Plakidas, Szent Paraszkevi és Szent Mária ereklyéit is.

 

5. ► Szent János meggyógyít egy öt éves néma gyermeket 

Szent János állandóan közbenjár értünk Isten előtt, különösen is a kisgyermekekért. Íme egy példa! 2009-ben egy szkopjei férfi érkezett a Bigorski kolostorba. Z.P. csüggedt volt, mert fia, L. éppen most töltötte be az ötödik életévét, és még mindig nem szólt egyetlen szót sem. A gyermek némán született. Szent Jánosba vetett hittel, - ismerve csodáit, amelyeket ikonja, és a kolostorban őrzött ereklyéi révén tesz -, a szerető apa elhozta fiát Bigorskiba, hogy a gyermekért imát olvassanak fel. Mindezek után hazatértek. Nem sokkal később Z. P. felhívta telefonon a kolostort. A rendkívül boldog édesapa olyan izgatott volt, hogy alig tudta elmondta, fia végre megszólalt! A gyermek első szava a következő volt: "Apa"! Mindez arról tanúskodik, hogy Keresztelő Szent János a Mennyei Atyához imádkozott a gyermekért.

 

6. ► Szent János meggyógyít egy vastagbélrákban szenvedő nőt

Egy középkorú szkopjei nő, M., - eredetileg Lazaropole-ból -, vastagbélrákban szenvedett. Szent János segítségét kérte csodatévő ikonja és kolostorunk templomában őrzött szent ereklyéi előtt. A rák olyannyira előrehaladott állapotában volt már, hogy nyilvánvalóan közeledett halálához. Arca sápadt volt és beesett, s nagyon lefogyott. Szemernyi élet sem maradt benne.

Az egyik szerzetes a kolostor templomában a gyóntatás és az úrvacsora szükségességére hívta fel figyelmét. A kétségbeesett M. hittel és reménnyel engedelmeskedett a szerzetes tanácsának, és amikor másodszor is eljött, a nagyhéten bűnbánattal a szívében gyónt meg Parthenius atyának, a kolostor apátjának, majd Fényes pénteken úrvacsorát vett magához. M. ezt követően majdnem egy évig nem jött a kolostorba, s egyik testvér sem tudta, mi lehet vele. Ám egy napon a templomban szolgálatot teljesítő testvért megkereste egy hölgy, akinek arca egészséget és örömöt sugárzott. Arra a kérdésre, hogy emlékszik-e rá, a testvér tanácstalan maradt. Mikor M. bemutatkozott neki, a szerzetes egészen megdöbbent. Világossá vált számára, hogy Szent János járt érte közben Istennél, s gyógyítva meg őt egy súlyos betegségből.

 

7. ► Szent János közbenjárására két fiatal egymásra talál, majd gyermekáldásban részesül

A levél a kolostor e-mail címére érkezett 2021. szeptember 6-án.

Kedves Bigorski szerzetes testvérek!

Keresztelő Szent János ünnepe alkalmából, - miután elolvastuk az összes tanúságtételt -, mi, Goran és Hristina Petrovski különös örömmel írunk. Amikor először jöttem a kolostorba, megéreztem Szent János áldásait, különösen lelkiatyánkon, a püspök atyán keresztül. Mióta Parthenius atya a lelki vezetőm, életem teljesen megváltozott. Elkezdtem levetkőzni régi énemet. A kolostoron keresztül ismertem meg feleségemet, akit Keresztelő Szent Jánostól kértem el Bigorski szent ikonja előtt. Házasságunk 3. évében azonban még mindig nem fogant gyermekünk, pedig nagyon szerettünk volna. Miután megosztottuk vágyunkat Parthenius atyával, imádkozott értünk Szent János ikonja előtt. És íme, az Úr az Előfutár imái által megengedte, hogy gyermekünk foganjon, és kisfiunk szülessen. Gyermekünket az Előfutárnak való hálából Jovan névre kereszteltük. Reméljük, elfogadják tanúságtételünket, mely egy a sok csoda közül, amik a Szent János-kolostorban történtek az ő csodálatos ikonján és ereklyéin keresztül. Üdvözlettel és szeretettel, Goran, Hristina és Jovan Petrovski, Bigorski gyermekei

 

8. ► "Életünk fénye…" - Egy egyetemi tanár vallomása

Ez a levél, amit írunk, életünk fényéről szól, arról a fényről, melyet Szent János révén kaptunk bőségesen. 2018-ban fiatal házaspárként hatalmas vággyal a szívünkben, és hosszú ideje tartó őszinte imádkozás után úgy döntöttünk, hogy elmegyünk „földi mennyországunkba", a Bigorski Szent János-kolostorba, hogy áldásban részesüljünk. Napkelte előtt már ott várakoztunk, hogy megnyíljanak a kolostor kapui. Aznap reggel egyik kedves szerzetes testvérünk nagy melegséggel és áldással üdvözölt bennünket. A szemünk megtelt könnyel, nem tudtuk, hogy miért. A liturgia energiával és fénnyel töltött el bennünket, amit korábban nem éreztünk. Elmondtuk történetünket, és vágyunkat. Parthenius atya és a szerzetes testvérek pedig imádkoztak értünk.

Néhány hónap elteltével a szeretet, az odaadás, az imádság és a böjt Isten legnagyobb ajándékával világított meg bennünket. Fiunk 2019. január 1-jén született. Parthenius atya áldásával és Szent János közbenjárása által János fiúnk a kolostorban történt megkeresztelkedésen keresztül belépett a Egyházba: „Mindig járj Isten és Szent János útján, és méltón viseld nevét, mi Jánosunk.” Szent János csodái számtalanok. Minden nap megtörténhetnek, csak át kell adnunk lelkünket Istennek és az őszinte imádságnak. Őszinte imával és hálával kell megvilágítanunk életünket, hogy örökölhessük az áldást.

Angela, Alexander és Jovan Krstevi

 

9. ► Szent János csodát tesz a kolostor munkásával, egy kőfaragóval

Mr. Taki Sterjo, a Kelet-Albániából (Mala Prespa, Shulin falu) érkező macedón származású férfi 2003 óta Bigorski városában dolgozik, mint elsődleges kőfaragónk a kolostorban. 2004-ben vette feleségül Vasilka Sterjo asszonyt, és mindketten Parthenius atya lelki gyermekei lettek. Saját gyermekük azonban nyolc évig nem született. Vasilka nőgyógyásza azt mondta, hogy méhe rendellenes, ezért nem fog tudni teherbe esni.

A saját gyermekre vágyó fiatal pár mindent megtett annak érdekében, hogy orvosilag megoldja a biológiai rendellenességet. Az állami és magánklinikákon végzett számos műtét és a kezelésre fordított jelentős összeg ellenére Vasilka meddő maradt. Taki és felesége „a nők szülöttei közül a legnagyobbhoz”, Keresztelő Szent Jánoshoz fordult segítségért, és arra kérték a sztarecet és a szerzeteseket, hogy imádkozzanak értük Szent János közbenjárását kérve. Látva Taki kolostor iránti szeretetét, és azt az áldozatot, amellyel a Radika melletti ezeréves szent helyéért dolgozik, Szent János először egy gyönyörű fiúval jutalmazta meg, aki 2012. február 17-én született. A szülők Jánosnak nevezték el gyermeküket. Három évvel később, 2015. október 8-án, Szent János áldásaként Takinak és Vasilkának megszületett második gyermeke, egy Jasmina nevű kislány. Dicsőség és tisztelet az Úr legdicsőségesebb prófétájának, Jézus Előfutárának és Keresztelőjének, Szent Jánosnak!

 

10. ► Szent János gyermeket ad meddő szülőknek

(A levél a kolostor bigorskim@gmail.com e-mail címére érkezett 2011. szeptember 11-én)

2010 egyik szeptemberi napján, azon vágyunkban, hogy ellátogassunk otthonunk védelmezőjének, Szent György keresztény mártírnak templomaiba, úgy döntöttünk, elmegyünk Rajčica kolostorába. Ott egy apáca (aki akkor még novícius volt) melegséget sugárzó arca fogadott minket, s kedvesen mesélt nekünk a kolostorról, a templomról és Szent György ereklyéiről. Olyan szeretettel volt irántunk, hogy a mai napig különösen közel áll hozzánk ez az apáca, szinte a családunk tagja. Az ő javaslatára aznap este a rajčicai kolostorban éjszakáztunk. A vesperáskor nagyon közel éreztük magunkat Istenhez, s ez megerősítette korábban megrendült hitünket.

Egy évvel korábban ugyanis a második gyermekünk, Christian meghalt leukémiában. Ez az elválás nagyon-nagyon nehéz volt számunkra, és rajčicai látogatásunk során a nővér ezt azonnal észrevette, s igyekezett útbaigazítani bennünket gyönyörű ortodox hitünk szerint. A nővér a bigorski apáthoz, Parthenius atyához küldött minket, aki atyai szeretettel fogadott, és a sok beszélgetés, gyónás és ima által helyes útra vezetett minket. Azóta ápoljuk a kapcsolatot a Bigorski kolostorral.
Első gyermekünk, Theodora lányunk és elhunyt fiunk, Christian mellett nagyon szerettünk volna még egy gyereket. Gyakran jártunk a kolostorba és imádkoztunk Keresztelő Szent János csodatévő ikonja előtt. Többször is teherbe estem, de nem tudtam megszülni a gyerekeket. A vizsgálatokon mindig azt állapították meg, hogy problémák vannak a magzatokkal, nem életképesek. Többszöri próbálkozás után az összes orvos feladta és azt tanácsolta, hogy ne essek újra teherbe, mondván, hogy úgysem fogok tudni egészséges gyermeknek életet adni, és túl idős is vagyok már hozzá. Csak Parthenius atya és mi nem akartuk feladni. Az Öreg azt mondta nekünk: "Csak imádkozzatok sokat, és gyönyörű gyermeketek lesz."

Gyakran jártunk a Bigorski kolostorba, és sokat imádkoztunk Keresztelő Szent János ikonja előtt. És valóban, dicsőség Istennek, imáink meghallgatásra találtak! 2015. május 16-án megszületett Luka fiunk. Köszönjük Istennek, Keresztelő Szent Jánosnak, Parthenius atyának, a rajčicai nővérnek, valamint a bigorski és rajčicai szerzeteseknek és apácáknak a lelki támogatást és hatalmas szeretetet!
 

Örök hálával, a szkopjei Dimitrievski család 

 

FORRÁSOK és AJÁNLÁSOK:

A kolostor honlapja: https://bigorski.org.mk/en/

A fotók forrása: https://www.facebook.com/BigorskiMonastery/photos, https://bigorski.org...

Kolostori CD - Könyörgések Keresztelő Szent János közbenjárásáért: https://bigorski.org.mk/en/media/audio-en/supplicatory-canon-to-st-john-...

Dokumentumfilm - 1000 év - A Fény tanúja: https://www.youtube.com/watch?v=QrWZaxe3Qp0

 

2023. január 17.

Szerző: 

Imrik Zsófia